Published October 24, 2023 | Version v1
Journal article Open

Oliy ta'lim transformatsiyasi sharoitidagi jismoniy faollik muammosi

Description

Mazkur maqolada har tomonlama yangilanayotgan O'zbekistonning pedagogik oliy taʼlim muassasalarida talabalarning jismoniy faolligi rivojlantirish hamda yuksaltirishning innovatsion yo'llari ko'rsatib berilgan. Shu bilan bir qatorda zamonaviy oliy ta'limning hususiyatlaridan kelib chiqib talabalrning sog'lom turmush tarziga amal qilishda jismoniy madaniyatning o'rni ochib berilgan. Oliy ta'limning bor imkoniyatlaridan optimal foydalanish ko'rsatgichlari taxlil qilingan va amalga oshirilishi zarur bo'lgan muammolarga ijobiy yechimlar berilgan. Talabar orasida yuqumli bo'lmagan kasalliklarning oldini olish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va jismoniy faollik darajasini oshirish maqsadini nazarda tutuvchi to'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi umummilliy harakatini yo'lga qo'yish va ta'lim muassasalarida xodimlarning jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishi va sog'lom ovqatlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha taklif va tavsiyalar berilgan. Kali

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-OKTABR-1-qism-192-199.pdf

Files (502.5 kB)

Name Size Download all
md5:bbcdb3352ca83d9207ffc1ff9d4657c1
502.5 kB Preview Download