Published October 23, 2023 | Version 2023
Other Open

Uputstvo za Arduino instalaciju (MSR)

  • 1. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet
  • 2. Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Description

Uputstvo za instalaciju i pokretanje Arduino koda na Windows operativnom sistemu za MSR (Merni sistemi u računarstvu - 13E053MSR) predmet na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu.

Files

Skripta I deo, Arduino instalacija (verzija 2023).pdf

Files (3.3 MB)