Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published October 20, 2023 | Version v1
Journal article Open

O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini takomillashtirish istiqbollari

Description

Mazkur maqolada moliyaviy nazoratning mohiyati, ahamiyati va samarali moliyaviy nazoratni amalga oshirish orqali budjet mablag'laridan tejamkorlik asosida foydalanish masalalari o'rganilgan hamda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini tаshkil etish vа ulаrning tаhlilini аmаlgа оshirish, yo'llarini ko'rsatish borasida fikrlar bayon etilgan.

Files

Magistrlar-SENTABR-1_qism-38-45.pdf

Files (569.2 kB)

Name Size Download all
md5:ae86589a305344e4d6e3246a4b510f47
569.2 kB Preview Download