Book section Open Access

Centrum humanistyki cyfrowej – instrukcja obsługi

Maryl, Maciej

Editor(s)
Kluba, Agnieszka; Rembowska-Płuciennik, Magdalena

***DOCUMENT IN POLISH. FOR ENGLISH SYNOPSIS SCROLL DOWN ***

ABSTRAKT

Artykuł opisuje powstanie i pierwsze lata działalności Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN. Przez pryzmat doświadczeń CHC autor omawia etapy zakładania centrum humanistyki cyfrowej, oraz wyzwania i problemy z tym związane. CHC nie ma tu służyć bynajmniej za wzór, ile za dość typowy przykład małego centrum instytucjonalnego o wyraźnym profilu dyscyplinarnym (literaturoznawczym). Powstało ono także w dość specyficznym czasie – dwie, trzy dekady po powstaniu pierwszych jednostek tego typu w innych krajach. Z jednej strony pozwalało nam to korzystać z doświadczeń innych, z drugiej – stawiało przed centrum nieco inne cele związane nie tylko z inicjowaniem nowego typu badań, ile z porządkowaniem projektów już od lat obecnych w IBL PAN. Pozostaje wierzyć, że zebrana tu wiedza może się jakoś przydać przy zakładaniu podobnych centrów w innych jednostkach.

ABSTRACT IN ENGLISH:

"Digital humanities centre; a manual"

This paper discusses the founding phase and first three years of existence of the Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences (CHC). It was founded in October 2013 as the first digital humanities centre in Poland, serving as a common ground for literary researchers, archivists, librarians and administrative personnel. The aims of the centre are to (1) integrate various digital projects within the Institute by providing an interface between scholars and IT professionals, (2) coordinate large, cross-institutional projects in the field of Polish Studies, (3) implement state-of-the-art standard in digital philology, (4) foster international collaboration.

In the first three years of operation CHC has managed to complete an inventory of the Institute’s digital projects and prepare a strategy for the digital development. It has managed to launch several successful projects, including Polish Studies Newsletter (biuletynpolonistyczny.pl), a specialist portal ran in cooperation with over 30 institutions to provide up-to date information on current events in Polish studies; New Panorama of Polish Literature (nplp.pl), a modern multimedia tool for the publication of research findings as interrelated specialist monographs containing a broad range of multimedia material; it has also received a substantial infrastructural grant for development of the network infrastructure.

CHC has also been active in disseminating digital humanities tools and methods to scholarly community by organizing (often in collaboration) various workshops and tutorials. The Centre has also been active in the digital humanities networks as an observer at NeDiMAH (Network for Digital Methods in the Arts and Humanities) or participant in activities conducted by Work Groups of DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) and the Polish branch of CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure). Most notably CHC was actively involved in establishing DARIAH-PL consortium and has initiated a Digital Philology Work Group within it.

This paper uses the example of CHC to focus on four factors, which – in author’s opinion – are crucial for the successful development of a digital humanities centre 1) strong institutional support; 2) potential of individual members; 3) interinstitutional cooperation; 4) funding. Main threats such centres have to face are also addressed, mainly: 1) sustainability;  2) lack of recognition for the DH projects; 3), grantosis, 4) lack of funding 5) overfunding.

Maryl M. (2017) "Centrum humanistyki cyfrowej – instrukcja obsługi" w: (w) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu. Red. Agnieszka Kluba i Magdalena Rembowska-Płuciennik, Warszawa: Wydawnictwo IBL, ss. 435-461, DOI: 10.5281/zenodo.815370
Files (601.3 kB)
Name Size
Maryl 2017 Centrum humanistyki cyfrowej - instrukcja obsługi.pdf
md5:5bdda9dfaa9c3f1e12d655a5ed04d4b9
601.3 kB Download
168
84
views
downloads
All versions This version
Views 168170
Downloads 8484
Data volume 50.5 MB50.5 MB
Unique views 161163
Unique downloads 7979

Share

Cite as