UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Journal article Open Access

Dindarlığın Gösterişçi Tüketim, Savurgan Tüketim ve Dini Öncelikli Tüketim Davranışına Etkileri Üzerine Nicel Bir Araştırma

Temirak Yüzbaşı, Hatice; Ayten, Ali

Öz: Dinin insan için önemi, hayatın her aşamasında ve her davranışta kendisini göstermesiyle açığa çıkmaktadır. Tüketim davranışları da bireyin inanç, değer ve düşünceleriyle şekillenen bir olgudur. Bu çalışma, dindarlığın tüketim eğilimleri üzerinde nasıl bir etkide bulunduğunu araştırmaktadır. Altı farklı alışveriş merkezinden alışveriş yapan, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin dindarlık durumlarının tüketim davranışlarında oluşturduğu etki incelenmektedir. Nicel yöntem çerçevesinde ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilen bu araştırmada veriler anket tekniğiyle elde edilmiştir. Veri toplama araçları olarak ise ‘Tüketim Dinamikleri Ölçeği’ ve ‘Dindarlık Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul ilinde farklı semtlerde bulunan Akasya AVM, Avlu34 AVM, Canpark AVM, Kanyon AVM, Meydan AVM ve Zeruj Port AVM’de alışveriş yapan 303 kişi katılmıştır. Araştırma grubunun yaş aralığı 16 ile 70 arasında olup, yaş ortalaması M=30,7; SD=10,22 şeklindedir. Dindarlık ile tüketim eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular; dindarlığın gösterişçi tüketim, savurgan tüketim ve dini öncelikli tüketim eğilimlerinde anlamlı bir yordayıcı olduğunu göstermiştir. Dindarlık, dini öncelikli tüketim davranışını artırırken, gösterişçi tüketim ve savurgan tüketim davranışlarını azaltmıştır.

Citation/©: Temirak Yüzbaşı, H. & Ayten, A. (2023). Dindarlığın Gösterişçi Tüketim, Savurgan Tüketim ve Dini Öncelikli Tüketim Davranışına Etkileri Üzerine Nicel Bir Araştırma. Theosophia, 6, 19-31.
Files (962.1 kB)
Name Size
02_htyuzbasi.pdf
md5:fe2e0d67ed4157d1522e2c58c708a528
962.1 kB Download
62
58
views
downloads
All versions This version
Views 6262
Downloads 5858
Data volume 55.8 MB55.8 MB
Unique views 5959
Unique downloads 5151

Share

Cite as