UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Report Open Access

De Richthofenkolleksje, Codicologische en inhoudelijke beschrijvingen van de tien handschriften, inclusief bezittersgeschiedenis

Onderzoeksgroep Pastei; Popkema, Anne Tjerk; Janssen, Riemer; Vries, Herre de

In mei 2020 verleende Tresoar aan Stichting Pastei de opdracht om de Richthofenkolleksje te beschrijven. De beschrijvingen van de tien handschriften in deze collectie zijn op 9 december 2022 opgeleverd. Voor de beschrijvingen is een format gebruikt dat in de basis teruggaat op een formulier zoals gehanteerd bij de Universiteit van Amsterdam (vakgroep Conservering & Restauratie).
Bij transcripties hebben we er, voor de herkenbaarheid, voor gekozen om deze in kleinkapitaal te zetten. Enkele sluistekens geven een regeleinde weer, en dubbele een paginaeinde. Niet alle glossen zijn getranscribeerd. Doorgaans zal er worden verwezen naar bestaande transcripties in de edities; deze edities zijn terug te vinden in onderdeel 6 (Literatuur).
Het handschrift bestaat uit een kernhandschrift met toevoegingen. Voor de toevoegingen hanteren we een eigen foliëring (gemarkeerd met een asterisk), die niet aanwezig is in het handschrift zelf. Deze begint telkens ná het dekblad; het eerste vliegend blad is dus: *fol. Ir/v, het tweede *fol IIr/v., enz., totdat het kernhandschrift begint. De foliëring van de toevoegingen achterin het kernhandschrift sluit direct aan op die van de toevoegingen voorin.
De algehele conditie van het handschrift is beschreven in het Conditierapport Richthofencollectie (Pastei, 2021), in bezit van Tresoar.
Onderzoeksgroep Pastei houdt zich aanbevolen voor eventuele correcties of aanvullingen, via info@pastei.frl.

Files (5.0 MB)
Name Size
Beschrijvingen_handschriften_Richthofenkolleksje_Pastei_2023.pdf
md5:e55d7644bef955c99ebb48b918e97dc2
5.0 MB Download
303
197
views
downloads
All versions This version
Views 303303
Downloads 197197
Data volume 994.7 MB994.7 MB
Unique views 271271
Unique downloads 181181

Share

Cite as