Presentation Open Access

Národný informačný webinár k Európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC)

Jitka Dobbersteinová; Anna Krivjanská; Silvia Sofianos; Zuzana Stožická

EOSC nastoľuje v oblasti vedy nový štandard výskumnej i publikačnej činnosti. Umožňuje tiež napredovanie výskumu prostredníctvom uchovávania nadobudnutých dát a ich využitia pre ďalší pokrok vo výskume.  EOSC je úzko previazaný s princípmi otvorenej vedy a FAIR dát. Tieto sú pre ďalší rozvoj vedy, a teda celej spoločnosti, nevyhnutné. Účastníci webinára získajú možnosť praktického oboznámenia sa s vypracovaním Data Management Plan, ktorý uvádza, ako sa má s dátami zaobchádzať v procese výskumu i po jeho dokončení. Rovnako budú predstavené aktuálne výzvy programu Horizont Európa zamerané na zlepšovanie výskumných dát a infraštruktúr.

Files (7.8 MB)
Name Size
Dobbersteinova_Narodná stratégia.pdf
md5:2e8b0a2d2d05becb0a9566f46cb9423a
1.0 MB Download
Krivjanska_Prezentacia EOSC CVTI SR_7.12.2022.pdf
md5:e182d9958b45a19c89db4287c1f12b1c
1.7 MB Download
Krivjanska_Vyskumne infrastruktury_EOSC.pdf
md5:10639302d76ef981d7b3db6efdcd8396
801.4 kB Download
Sofianos_FAIR dáta.pdf
md5:acc68e707e36a4e54691c7baf3f660c9
1.4 MB Download
Stozicka_Ako_vypracovať_DMP_EOSC_7_12_2022.pdf
md5:ad8d45fa6c9fe8af3c2bcbbfa5120210
2.8 MB Download
79
121
views
downloads
All versions This version
Views 7979
Downloads 121121
Data volume 168.6 MB168.6 MB
Unique views 5353
Unique downloads 5252

Share

Cite as