Journal article Open Access

Acid-Fast Bacilli Smear Positivity and HBV, HCV, HIV, and Syphilis Co-infections between 2016 and 2019 in Mogadishu, Somalia

Tekin, Kemal; Abdi Osman, Mohamed; Nur Adan, Faduma; Bashir, Ahmed Muhammad; Sümbül, Hilmi Erdem; Şahiner, Fatih

Although tuberculosis (TB) is a treatable disease, it continues to be an important health problem affecting societies worldwide. TB is one of the 10 most common causes of death worldwide today, despite the efforts of national organizations and the global struggle efforts of the World Health Organization (WHO), that have continued since its first establishment and exceeded seventy years. Somalia faces many negative factors that hinder the success of TB eradication programs, such as limitation of economic resources, lack of adequate infrastructure systems in the urban and rural regions, inadequacies in sheltering and nutrition, as well as instability, conflicts, and difficulties in accessing health care services. However, the country has been located in a rapidly developing region where socio-economic development and transformation has been experienced in many fields in recent years. This study includes the analysis of acid-fast bacilli (AFB) smear examination results of patients admitted to a tertiary health center in the region where public health surveillance, screening programs, and treatment interventions have been disrupted for the last 30 years due to the aforementioned reasons. A total of 5,160 AFB test results of 3,909 patients admitted to the hospital with different medical reasons during the 4-year period between July 2016 and November 2019 were included in the study. The mean age was 43.3±21.8 years, with a range of <1 to 97 years and the AFB test positivity rate was found to be %5.63 (220/3,909) in the study group. The positivity rate was 6.70% (158/2,199) in males and 3.99% (62/1,490) in females (p<0.001). The group most affected by the infection (TB) were young and adult men between the ages of 10-40. HBsAg, anti-HCV and anti-HIV tests were also performed for approximately half of the patients who requested AFB test and the co-infection rates for hepatitis B, hepatitis C, and human immunodeficiency virus (HIV) were found as 9.68%, 2.46%, and 0.0%, respectively. These rates are compatible with the seroepidemiological situation of the mentioned viral infections in the region. The results also reveal the low frequency of HIV-TB co-infections in the Somali population, unlike other regions of sub-Saharan Africa. The co-infection rate for syphilis, in which fewer patients were tested, was found to be 2.27%. It was found that AFB positivity rates changed as 5.31%, 6.44%, and 5.63% between 2017-2019 and did not increase or decrease according to years; with the exception of 2016 (11.2%) when a small number of patients were admitted. Early diagnosis and early treatment of active cases are critical for the effectiveness of TB control programs. Despite certain limitations, the data presented in the study can be considered as a reference point for future studies.

Özet

Tüberküloz (TB) tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen dünya genelinde toplumları etkileyen önemli bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Ulusal kuruluşların çabaları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ilk kurulduğu yıllardan itibaren devam eden ve yetmiş yılı aşan global mücadele sürecine rağmen, TB günümüzde dünya genelinde en yaygın 10 ölüm nedeninden biridir. Somali ekonomik kaynakların kısıtlılığı, kentsel ve kırsal bölge altyapı sistemlerindeki zayıflıklar, barınma ve beslenmedeki yetersizlikler gibi TB eradikasyon programlarının başarısı önündeki birçok olumsuz etkenin varlığı yanında istikrarsızlık, çatışmalar ve sağlık bakım hizmetlerine ulaşımdaki güçlükler ile karşı karşıyadır. Ülke aynı zamanda son yıllarda birçok alanda sosyoekonomik gelişmenin ve dönüşümün yaşandığı hızlı gelişmekte olan bir bölgede konumlanmıştır. Bu çalışma, son 30 yıllık dönemde toplum sağlığı sürveyansının, tarama programlarının ve tedavi süreçlerinin bahsedilen nedenler ile aksadığı bölgede bir üçüncü basamak sağlık merkezine başvuran hastaların aside dirençli basil (acid-fast bacilli, AFB) yayma inceleme sonuçlarını içermektedir. Çalışmaya Temmuz 2016 - Kasım 2019 tarihleri arasındaki 4 yıllık süreçte çeşitli tıbbi gerekçelerle hastaneye başvuran 3909 hastaya ait toplam 5160 AFB test sonucu dahil edilmiştir. Ortalama yaşın 43.3±21.8 yıl (<1 ile 97 aralığında) olduğu çalışma grubunda AFB test pozitifliği oranı %5.63 (220/3909) olarak bulundu. Pozitiflik oranı erkeklerde 6.70% (158/2199) ve kadınlarda 3.99% (62/1490) idi (p<0.001). Enfeksiyondan (TB) en çok etkilenen grup 10-40 yaş arası genç ve erişkin erkeklerdi. AFB test istemi olan hastaların yaklaşık yarısı için HBsAg, anti-HCV ve anti-HIV testleri de çalışılmıştı ve hepatit B, hepatit C ve insan immün yetmezlik virusu (human immunodeficiency virus, HIV) için ko-enfeksiyon oranları sırasıyla %9.68, %2.46 ve %0.0 olarak bulundu. Bu oranlar ilgili viral enfeksiyonların bölgedeki seroepidemiyolojik görünümleri ile uyumlu olup, bu sonuçlar ayrıca Afrika’nın diğer bölgelerinden farklı olarak Somali popülasyonunda HIV-TB ko-enfeksiyonlarının düşük sıklığını göstermektedir. Daha az sayıda hastanın test edildiği sifiliz için ko-enfeksiyon oranı ise %2.27 olarak bulundu. Az sayıda hastanın kabul edildiği 2016 yılı (%11.2) hariç olmak üzere, AFB pozitiflik oranlarının yıllara göre artma veya azalma eğiliminde olmadığı ve 2017-2019 yılları arasında yıllara göre %5.31, %6.44 ve %5.63 olarak değiştiği bulundu. Aktif olguların erken tanı ve tedavisi TB kontrol programlarının etkinliği için kritik öneme sahiptir. Bazı sınırlılıklara rağmen, çalışmada sunulan veriler daha ileri çalışmalar için bir referans noktası olarak kabul edilebilir.

Somali Mogadişu'da 2016 ve 2019 arasında Aside Dirençli Basil Yayma Pozitifliği ve HBV, HCV, HIV ve Sifiliz Ko-enfeksiyonları
Files (420.4 kB)
Name Size
lms.2022.20.pdf
md5:fe0a76c0c48f89d2dead52a980c4a82c
420.4 kB Download
 • ‎1. Tahtabaşı M, Sahiner F. Tuberculous and non‐tuberculous cervical lymphadenopathy incidence and distribution in ‎Somalia from 2016 to 2020: A review of 241 cases. World J Otorhinolaryngol - Head Neck Surg 2022; 1-9. [Epub ahead ‎of print]‎

 • ‎2. World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland. The top 10 causes of death. Available at: ‎https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-‎death#:~:text=The%20top%20global%20causes%20of,birth%20asphyxia%20and%20birth%20trauma%2C [September ‎April 18, 2022].‎

 • ‎3. World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland. Country Cooperation Strategy for WHO and Somalia 2021–‎‎2025. Available at: https://applications.emro.who.int/docs/9789290211280-eng.pdf?ua=1 [Accessed September 11, ‎‎2022]. ‎

 • ‎4. McCarthy M. A brief history of the World Health Organization. Lancet 2002; 360(9340): 1111-2.‎

 • ‎5. World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland. Global tuberculosis report 2021, 14 October 2021. Available ‎at: https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2021 [Accessed ‎August 11, 2022].‎

 • ‎6. Şahiner F, Idiris MH, Hoşbul T, Adam AA, Osman MM, Sümbül HE, et al. HIV Seroprevalence in Mogadishu, Somalia: ‎a Retrospective Study between 2015 and 2019. Clin Lab 2022; 68(7): 1347-54.‎

 • ‎7. Da'ar OB, Gele AA. Tuberculosis in a weak health system, conflict and fragile zone: The monetary value of human ‎lives lost associated with deaths of persons older than 14 years in Somalia. Int J Health Plann Manage 2022. [Epub ‎ahead of print]‎

 • ‎8. Sindani I, Fitzpatrick C, Falzon D, Suleiman B, Arube P, Adam I, et al. Multidrug-resistant tuberculosis, Somalia, 2010-‎‎2011. Emerg Infect Dis 2013; 19(3): 478-80. Erratum in: Emerg Infect Dis 2014; 20(11): 1961.‎

 • ‎9. Karadağ A, Usta E, Bilgin K, Güney AK, Eroğlu C, Günaydın M. Comparison of Culture, Real-Time DNA Amplification ‎Assay and Ehrlich-Ziehl-Neelsen for Detection of Mycobacterium tuberculosis. Balkan Med J 2013; 30(1): 13-5.‎

 • ‎10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, Georgia, USA. CDC, Tuberculosis (TB), Laboratory ‎Information. Available at: https://www.cdc.gov/tb/topic/laboratory/default.htm [Accessed September 18, 2022].‎

 • ‎11. Sheikh NS, Salad AM, Gele AA. Delay of TB patients in diagnosis in a conflict setting of Mogadishu, Somalia - a ‎cross-sectional study. medRxiv; 2021. [Preprint] ‎

 • ‎12. Muse Osman M, Abdullahi Ali M, Bashir AM, Nur Adan F, Sümbül HE, Sherani MH, et al. Investigation of the Annual ‎and Periodic Distribution of Malaria Cases in Mogadishu, Somalia: A Retrospective Analysis of Four-Year Data. Life Med ‎Sci 2022; 1(2): 47-54. ‎

 • ‎13. Nur Adan F, Muse Osman M, Bashir AM, Aygar İS, Er S, Sarı O, et al. Intestinal Parasites and HIV Co-infections in ‎Mogadishu (Somalia): A Retrospective Evaluation of Four-Year Follow-up Data. J Mol Virol Immunol 2021; 2(4): 123-35.‎

 • ‎14. Keles E, Hassan-Kadle MA, Osman MM, Eker HH, Abusoglu Z, Baydili KN, et al. Clinical characteristics of acute liver ‎failure associated with hepatitis A infection in children in Mogadishu, Somalia: a hospital-based retrospective study. BMC ‎Infect Dis 2021; 21(1): 890. ‎

 • ‎15. Dirie AMH, Çolakoğlu S, Abdi BM, Shire AM, Abdinur AH. The prevalence of HIV among tuberculosis patients in ‎Benadir, Somalia. Retrospective multi-center study. Ann Med Surg (Lond) 2022; 78: 103793. ‎

 • ‎16. Ali Adam A, Şahiner F, Tanoğlu A, Hoşbul T, Hassan Kadle MA, Muse Osman M, et al. Seroprevalence and Genotype ‎Distribution of Hepatitis C Virus in Mogadishu, Somalia: A Comprehensive Study. J Mol Virol Immunol 2021; 2(3): 115-‎‎22. ‎

 • ‎17. Sarı Ö. Evaluation and Comparison of the Seroprevalence of Hepatitis B and Hepatitis C Virus Infection in Patients ‎Admitted to Clinics at the "Mogadishu, Turkey Recep Tayyip Erdogan Training and Research Hospital" in Somalia. Hitit ‎Med J 2021; 3(3): 76-81.‎

 • ‎18. Ali MK, Karanja S, Karama M. Factors associated with tuberculosis treatment outcomes among tuberculosis patients ‎attending tuberculosis treatment centres in 2016-2017 in Mogadishu, Somalia. Pan Afr Med J 2017; 28: 197. ‎

8
8
views
downloads
Views 8
Downloads 8
Data volume 3.4 MB
Unique views 7
Unique downloads 8

Share

Cite as