UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.

Report Open Access

Analýza APC poplatkov vynakladaných slovenskými výskumnými inštitúciami na publikovanie zlatou cestou otvoreného prístupu za rok 2021

Gabriela Fišová; Silvia Sofianos; Matej Harvát; Zuzana Stožická; Simona Hudecová; Katarína Kyseľová; Jitka Dobbersteinová

Publikovanie otvoreným prístupom sa stáva štandardom v Európe aj na Slovensku. Náklady na vedeckú komunikáciu tvoria v rámci výdavkov na vedu nezanedbateľnú položku. Značná časť týchto výdavkov plynie z rozpočtu štátu alebo Európskej komisie, teda z verejných financií.

V tejto analýze sme z údajov databázy Web of Science vytvorili odhad celkovej sumy a štruktúry prostriedkov (z hľadiska platiacich inštitúcií, prijímajúcich vydavateľov a časopiseckých titulov), ktoré autori zo slovenských výskumných inštitúcií v roku 2021 pravdepodobne vynaložili na vedecké publikovanie v časopisoch s otvoreným prístupom (poplatky APC).

Suma, ktorú autori zo slovenských výskumných inštitúcií podľa nášho odhadu vynaložili v roku 2021 na publikovanie formou otvoreného prístupu v časopisoch indexovaných v databáze Web of Science, je nezanedbateľná. Horný odhad celkového objemu prostriedkov na APC za Slovensko tvorí 3,7 milióna eur.

Možno očakávať, že so zvyšovaním nárokov európskych aj slovenských financovateľov na otvorené praktiky vo výskume a vedeckej komunikácii, budú rásť aj výdavky slovenských vedcov a výskumných inštitúcií na APC. V záujme efektívneho vynakladania verejných prostriedkov bude čoraz dôležitejšie monitorovať APC.

V dlhodobom horizonte však samotný monitoring APC poplatkov nestačí. Fond na úhradu poplatkov za publikovanie zlatou cestou otvoreného prístupu nemôže automaticky vyhovieť každému autorovi. Do systému treba zapracovať mechanizmus umožňujúci podporiť kvalitné výstupy a vyhnúť sa podpore vydavateľov, ktorí vnášajú do vedeckej komunikácie pochybné praktiky.

Files (12.2 MB)
Name Size
APC_brochure_def.pdf
md5:aef64234e5d8157dddbd8ebd42a8e5cf
12.2 MB Download
276
319
views
downloads
All versions This version
Views 276276
Downloads 319319
Data volume 3.9 GB3.9 GB
Unique views 246246
Unique downloads 290290

Share

Cite as