Dataset Open Access

VIMA: General Robot Manipulation with Multimodal Prompts

Jiang, Yunfan; Gupta, Agrim; Zhang, Zichen; Wang, Guanzhi; Dou, Yongqiang; Chen, Yanjun; Li, Fei-Fei; Anandkumar, Anima; Zhu, Yuke; Fan, Linxi

VIMA dataset for learning general robot manipulation with multimodal prompts.

Files (21.5 GB)
Name Size
vima.zip
md5:82a52e6a13b90e41840e2cae7708a4ac
21.5 GB Download
382
92
views
downloads
All versions This version
Views 382382
Downloads 9292
Data volume 2.0 TB2.0 TB
Unique views 339339
Unique downloads 7777

Share

Cite as