Book section Open Access

Ograniczenia kontaktów bezpośrednich w postępowaniu administractjnym w czasie pandemii

Szeczyk Marek

The aim of the study is to show some changes that were introduced to proceedings before administrative authorities as a result of the pandemic, the purpose of which is to facilitate communication between administration and the individual and to ensure their uninterrupted operation. The article aims to analyze new legal solutions in the context of providing a party to administrative proceedings with the possibility of effective – even if indirect – contact with an administration authority, using modern, commonly available technologies.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 735.

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności, t.j. Dz.U. 2020, poz. 344.

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Dz.U. 2018, poz. 650.

 • Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 569.

 • Chróścielewski W., Kmieciak Z., Krawczyk A. i in., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019.

 • Karpiuk M., Krzykowski P., Skóra A. i in., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Olsztyn 2020.

 • Kaszubowski K., Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek w czasie stanu epidemii [w:] J. Szlachetko, A. Bochentyn (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w czasie kryzysu, Pelplin 2021, s. 305-321, https://www.im.edu. pl/wp-content/uploads/2021/11/1-Ksiazka.pdf [dostęp: 16.06.2022].

 • Kledzik P., Problematyka uelastycznienia ogólnego postępowania administracyjnego – kilka uwag w aspekcie aktualnych rozwiązań normatywnych oraz rozwiązań związanych z COVID-19 [w:] J. Szlachetko, A. Bochentyn (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w czasie kryzysu, Pelplin 2021, s. 282-304, https://www.im.edu. pl/wp-content/uploads/2021/11/1-Ksiazka.pdf [dostęp: 16.06.2022].

 • Kmieciak Z., Problem funkcji i metody rekonstruowania zasad ogólnych k.p.a., "Państwo i Prawo" 2009, nr 10, s. 3-17.

 • Mędrzycki R., O konieczności istnienia administracji "analogowej" w czasie kryzysu epidemicznego i kilka uwag na tle pomocy osobom wykluczonym [w:] J. Szlachetko, A. Bochentyn (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w czasie kryzysu, Pelplin 2021, s. 253-268, https://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/1-Ksiazka.pdf [dostęp: 16.06.2022].

 • Sieniuć M., Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu [w:] J.P. Tarno, W. Piątek (red.), Zasady ogólne postępowania administracyjnego, System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. II, cz. 2, Warszawa 2018, s. 379-400.

 • Skóra A., Kardasz P., Szelągowska K., Ewolucja czy rewolucja doręczeń elektronicznych w czasach kryzysu? Przyczynek do dyskusji na temat komunikowania się organów administracji publicznej z jednostką na przykładzie usług hybrydowych [w:] J. Szlachetko, A. Bochentyn (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w czasie kryzysu, Pelplin 2021, s. 349-374, https://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2021/11/1-Ksiazka.pdf [dostęp: 16.06.2022].

 • Szewczyk E., Modyfikacje postępowań administracyjnych prowadzonych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, "Samorząd Terytorialny" 2020, nr 6, s. 18-28.

 • Wajda P. (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis.

13
8
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 88
Data volume 1.4 MB1.4 MB
Unique views 1313
Unique downloads 88

Share

Cite as