Journal article Open Access

Kur'an-ı Kerim'de İstişare-İdareci İlişkisi

KAYA, Remzi

Öz: Yüce Allah insanı en mükemmel şekilde yaratarak dünyayı idare ve imar edecek meziyetlerle donatarak halife olarak göndermiştir. İnanma ve inanmama konusundaki tercihini kendi iradesine bırakmıştır.  Yaratıcı, inananlara İslam’ı tebliğ ve temsil etmeleri durumunda, dünyayı imar, barış ve sulhu sağlamada ve insanlar arasında adil davranmada yardım edeceği vaadinde bulunmuştur. Söz konusu hedeflerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için inancın istikamet üzere olması, işlerde adalet, istişare, sabır, doğru kaynaktan alınan haber ve kalbe danışarak karar vermesi önemlidir. İdarecinin hedefi dünya ve ahireti kazanma olmalıdır. Söz konusu amaca ulaşmak için Kur’ân, Sünnet ve asrısaadetten itibaren örnek idareciler analiz edilmesi gerekir. Hz. Peygamber ümmetine şûrayı emrettiği gibi kendisi de genel ya da özel işlerinde istişare etmiştir. İstişare ve sabır başarıyı getirir. Bu konudaki ayet ve hadisleri değerlendiren İslam âlimleri istişarenin önemine işaret ederler. İdarecinin ihlaslı, bilgi, beceri ve kuvvetli iradeye sahip olması hedefe ulaştırır. Bu makalede Kur’an-ı Kerim’de yer alan istişare kavramı ve idarecide olması gereken temel kurallar incelenmeye çalışılacaktır. İşaret edilen bilgilerden hareketle bu çalışmada istişare kelimesi ile verilmek istenen mesajı, Yaratıcı ve Hz. Peygamber’in idarecide görmek istediği prensipleri bulacaksınız.

Citation/©: Kaya, R. (2022). Kur'an-ı Kerim'de İstişare-İdareci İlişkisi. Theosophia, 4, 1-26.
Files (938.9 kB)
Name Size
04_01_rkaya.pdf
md5:aa04893d551655de7812baf5845c1bf2
938.9 kB Download
123
113
views
downloads
All versions This version
Views 123123
Downloads 113113
Data volume 106.1 MB106.1 MB
Unique views 106106
Unique downloads 9696

Share

Cite as