Journal article Open Access

MELAMIN FORMALDEGID SMOLASINI N-BUTANOL BILAN MODIFIKATSIYA QILINGAN HOSILASINI SINTEZ QILISH

No'monov Muhammadrajab

Ushbu maqolada tabiiy va sintetik smolalar, xususan fenol-formaldegid, melaminoformaldegid va boshqa smolalar haqida ma’lumot berilgan. Tajribalarada melaminoformaldegid smolasini butanol bilan modifikatsiya qilingan birikmasi olish va olingan mahsulotni GOST-9980,2 bo’yicha sintezlangan mahsulot bilan taqqoslanadi. Adabiyotlardan ma’lumotlar o’rganilib, tahlil qilindi va mavzu bo’yicha patentlar ko’rib chiqildi. Kimyoviy texnologiya kafedrasi laboratoriyasida melaminformaldegid smolasini n-butanol bilan modifikatsiyasini laboratoriyada sintezi amalga oshirildi. Olingan smolaning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi. Tajriba olingan melamin formaldegidning n-butanol bilan modifikatsiya qilingan smolaning qovushqoqligi, elektr qarshiligi, mustahkamligi, zichligi, nur sindirish burchagi, adgeziya va boshqa xususiyatlari aniqlandi. Tajriba natijasida GOST-9980,2 bo’yicha sintezlangan namunaga taqqoslandi va ijobiy natijalar olindi.

Files (730.4 kB)
Name Size
303-311.pdf
md5:3d98d4f2d8bad2433e629e83e581cf82
730.4 kB Download
56
19
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 1919
Data volume 13.9 MB13.9 MB
Unique views 5353
Unique downloads 1919

Share

Cite as