There is a newer version of this record available.

Report Open Access

Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions Slutrapport/Loppuraportti

Nyholm, Linda; Backman, Ann; Niemi, Tomi; Niemistö, Riku; Pernaa Hanna-Kaisa; Rydgren, Melanie; Saikkonen, Sanna; Öling-Wärnå, Viveca

Projektet Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions riktades till barn och familjer, personal inom social- och hälsovården samt beslutsfattare,. Som indirekt målgrupp fungerade även den offentliga sektorn i form av de enheter som ansvarar för vård och omsorg samt tredje sektorns aktörer. Projektperiod: 1.6.2021-28.02.2022. Projektpartners: Åbo Akademi University, University of Vaasa, Novia University of Applied Sciences och VAMK University of Applied Sciences Finansiär: Vasa Stad.

Hanke Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions oli suunnattu lapsille ja perheille, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle sekä päättäjille. Välillisenä kohderyhmänä toimi myös julkinen sektori, terveydenhuollon yksiköiden ja kolmannen sektorin toimijoiden muodossa. Hankeaika: 1.6.2021-28.02.2022 Yhteistyökumppanit: Åbo Akademi University, University of Vaasa, Novia University of Applied Sciences ja VAMK University of Applied Sciences Rahoittaja: Vaasan Kaupunki.

Rapporten är skriven på svenska och finska. Raportti on kirjoitettu ruotsiksi ja suomeksi.
Files (160.2 MB)
Name Size
ia-rapport-del 1.pdf
md5:7ebc1bde42017e1877ebc3fd21c2dec9
100.7 MB Download
ia-rapport-del 2.pdf
md5:90708f8791020cefd9e66cbb61b6d0ac
59.6 MB Download
260
254
views
downloads
All versions This version
Views 260177
Downloads 254147
Data volume 28.9 GB13.6 GB
Unique views 217155
Unique downloads 13882

Share

Cite as