Journal article Open Access

Ferzende İdiz (Haz.). İmam Suyuti: Tasavvuf Risaleleri. İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları, 2017, 480 s., ISBN 978-605-159-332-6.

Akkoyun, Resül

İslam düşüncesini oluşturan dinî ilimlerin tarihî serüvenine bakıldığında üzerinde sıkça tartışma yapılan ilimlerden birinin de tasavvuf olduğu söylenebilir. Tecrübî yönü de bulunan tasavvuf, dini zâhiri boyutlarıyla değerlendirmelere tâbi tutan âlimler tarafından çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır. Tasavvuf ehli ulemâ ise bu eleştirilere, yanlış anlaşılan meselelerin doğrusunu anlatmak amacıyla telif ettikleri eserlerle karşılık vermişlerdir. Bu minvalde eser ortaya koyan isimlerden biri de XV. yüzyılda yaşamış olan İmam Süyûtî’dir.

Tanıtımına yer verdiğimiz eser, İmam Süyûtî’nin sayısı on yediyi bulan bu risalelerinin tercümelerinden derlenmiştir. Risaleler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Doç. Dr. Ferzende İdiz tarafından günümüz Türkçesine tercüme edilip yayına hazırlanmıştır. İdiz’in ayrıca doktora tezi olarak çalıştığı “Ömer Fânî Efendi ve Tasavvufa Dair Üç Eseri” ve “İmam Süyûtî ve Tasavvuf” isimleriyle çalışmaları da bulunmaktadır.

Citation/©: Akkoyun, R. (2021). İmam Suyuti: Tasavvuf Risaleleri by Ferzende İdiz (Haz.). Theosophia, 3, 193-195.
Files (831.0 kB)
Name Size
11_rakkoyun.pdf
md5:bfcddd16d0dfd0ee1e933795081e8aa6
831.0 kB Download
80
54
views
downloads
All versions This version
Views 8080
Downloads 5454
Data volume 44.9 MB44.9 MB
Unique views 7979
Unique downloads 5252

Share

Cite as