Journal article Open Access

Fransa'da Yaşayan Türklerin Manevi Danışmanlık İhtiyacı

Aslan Türkşen, Funda

Bu araştırmanın amacı Fransa’da yaşayan Türklerin karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde manevi danışmanlık hizmetine hangi alanlarda ihtiyaç duyduklarını tespit etmektir. Bu minvalde araştırmanın amacı, “Fransa’da yaşayan Türklerin karşılaştıkları sıkıntılar nelerdir?”, “Din ile ilişkileri nasıldır?” ve “Manevi danışmanlık ile ilgili görüşleri nelerdir?” sorularına cevap bulmaktır. Bu konuda Türk toplumunun ve DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) camilerinde çalışan din görevlilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece DİTİB bünyesinde manevi destek biriminin açılıp açılmamasıyla ilgili önerilerin geliştirilmesi ve bu birimin özellikle hangi alanlarda faaliyet göstereceğini tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmada nicel araştırma için anket, nitel araştırma için mülakat yöntemlerine başvurulmuştur. Anket çalışma grubunu Fransa’da yaşayan Türk asıllı 168 katılımcı oluşturmaktadır.  Katılımcıların görüşlerine başvurmak için araştırmacı tarafından bir anket hazırlanmış ve Google Forms üzerinden kişilere uygulanmıştır. Mülakat çalışması ise iki grup ile gerçekleştirilmiştir. İlk çalışma grubunu DİTİB din görevlilerinden dokuz kişi oluşturmaktadır. İkinci grubu ise Fransa’da yaşayan Türklerden altı kişi oluşturmaktadır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış mülakat formatında telefon aracı ile yapılmıştır. Araştırmanın nicel ve nitel verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Neticede Fransa’da yaşayan Türklerin sosyal hayata uyum, ailevi sorunlar ve psikolojik sıkıntılarla karşılaştıkları saptanmıştır. Aile sıkıntılarıyla, stres, kaygı ve yas süreciyle baş etme konusunda manevi destek bekledikleri gibi duyguları yönetme, hastalıklarla ve korkularla mücadelede konusunda da manevi destek bekledikleri ortaya çıkmıştır. Sorunlarının özellikle aile müessesesi etrafında yoğunlaşması hasebiyle DİTİB bünyesinde, içerisinde manevi danışmanların da görev aldığı Aile ve Dinî Rehberlik bürosunun aciliyetle açılması önerilmiştir. Ayrıca yaşadıkları sıkıntıların türü ve şiddeti bağlamında manevi danışmanlığa ve psikolojik desteğe eş zamanlı ihtiyaç duyabilecekleri tespit edilmiştir. Bunun karşısında, Fransa’da yaşayan Türk topluluğun manevi danışmanlık hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları sonucuna varılmıştır. Bu yönde DİTİB’in toplumun bilgi ve bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapması önerilmiştir.

Citation/©: Aslan Türkşen, F. (2021). Fransa'da Yaşayan Türklerin Manevi Danışmanlık İhtiyacı. Theosophia, 3, 55-76.
Files (994.7 kB)
Name Size
04_faturksen.pdf
md5:e59826ea1dfe021827c3704a0df8fd2f
994.7 kB Download
306
239
views
downloads
All versions This version
Views 306306
Downloads 239239
Data volume 237.7 MB237.7 MB
Unique views 271271
Unique downloads 218218

Share

Cite as