Journal article Open Access

Hypothyroidism being caused by chronic autoimmune inflammation of the thyroid gland

Szwajkosz, Katarzyna; Wawryniuk, Agnieszka; Sawicka, Katarzyna; Łuczyk, Robert; Tomaszewski, Andrzej

Szwajkosz Katarzyna, Wawryniuk Agnieszka, Sawicka Katarzyna, Łuczyk Robert, Tomaszewski Andrzej. Hypothyroidism being caused by chronic autoimmune inflammation of the thyroid gland. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):41-54. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.569840

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4431

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.04.2017. Revised: 18.03.2017. Accepted: 25.04.2017.

 

 

 

Niedoczynność tarczycy jako skutek przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia gruczołu tarczowego

Hypothyroidism being caused by chronic autoimmune inflammation of the thyroid gland

 

Katarzyna Szwajkosz1, Agnieszka Wawryniuk1, Katarzyna Sawicka1, Robert Łuczyk1, Andrzej Tomaszewski2

 

1Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

1Department of Internal Medicine with the Department of Internal Nursing, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

2Department of Cardiology, Medical University of Lublin

 

Streszczenie

Choroby układu dokrewnego są istotnym problemem w Polsce i na świecie.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2006 roku na choroby gruczołu tarczowego cierpiało 22% populacji. Niedoczynność tarczycy, najczęściej będąca skutkiem przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia, jest jedną z najczęstszych patologii gruczołu tarczowego i dotyczy około 2% populacji. Niedobór hormonów tarczycy manifestuje się zwykle zmniejszeniem napędu życiowego, stanami depresyjnymi, pogorszeniem sprawności intelektualnej, nietolerancją niższych temperatur. Patologia ta wiąże się ze zwiększonym ryzykiem  nadwagi lub otyłości, wtórnie do zwolnionego metabolizmu, a także jest czynnikiem sprzyjającym hiperlipidemii, co wiąże się ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego.

Słowa kluczowe: niedoczynność tarczycy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy.

 

Summary

Disorders of the endocrine system are extremely important problems in Poland and around the world.

According to the data presented by the Central Statistical Office in Poland in 2006, 22 % of the population suffered from thyroid disorders.  Hypothyroidism is usually caused by chronic autoimmune inflammation of the thyroid gland. It is one of the most common disorders of the thyroid concerning approximately 2% of the adult population. This disorder is related to higher risk of overweight and obesity due to decreased total body metabolism. Furthermore, it predisposes to dyslipidaemia thus increases the risk of cardiovascular disease.

Key words: hypothyroidism, autoimmune thyroiditis.

Files (494.1 kB)
Name Size
4431.pdf
md5:28937974b92965dbfc0297763f45f2b9
494.1 kB Download
796
733
views
downloads
All versions This version
Views 796797
Downloads 733733
Data volume 362.2 MB362.2 MB
Unique views 738739
Unique downloads 697697

Share

Cite as