Journal article Open Access

Alternativna raba travinja - paša prašičev

Tomažin, Urška; Batorek Lukač, Nina; Škrlep, Martin; Prevolnik Povše, Maja; Čandek-Potokar, Marjeta

Paša prašičev je sistem reje, ki je v ne- katerih evropskih, predvsem sredozemskih državah zelo razširjen. V slovenskih razmerah se s temi velikimi sistemi sicer težko primerjamo, kljub temu pa lahko paša prašičev tudi v Slovenji pripomore k pestrosti prašičereje in po- nudi nabor izdelkov, ki so sprejemljivi tudi za najzahtevnejše potrošnike. Ker so prednosti paše oziroma zunanje reje prašičev, seveda v urejenih razmerah, vezane predvsem na izboljšanje dobrobiti živali, v pričujočem prispevku na kratko predstavljamo različne vidike tega načina reje, od primernosti pasem, ureditve pašnika do prehrane, na katere moramo biti pozorni, da zadostimo vsem potrebam prašičev. 

Files (1.2 MB)
Name Size
Nase_travinje_2016_web.pdf
md5:6cfbd73e8704b7e83fddb66e4a209c73
1.2 MB Download
64
161
views
downloads
All versions This version
Views 6464
Downloads 161161
Data volume 193.2 MB193.2 MB
Unique views 6262
Unique downloads 149149

Share

Cite as