Journal article Open Access

REFORMY DAŇOVÉHO PRÁVA V (NE)SOUVISLOSTI S COVID-19

Michal Radvan; Tereza Svobodová

TAX LAW REFORMS IN (DIS)CONNECTION WITH COVID-19

Článek potvrzuje hypotézu, že velká většina změn v daňověprávních předpisech v České republice majících sloužit k překlenutí ekonomické krize způsobené pandemií covid-19 a snížení jejích negativních dopadů spadá do kategorie politicum. To platí zejména pro daňové právo hmotné, typicky pro zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a superhrubé mzdy. Změny, až na výjimky, nemají s krizí či s nemocí nic společného a covid-19 je v českém prostředí zneužíván k prosazení politických záměrů. Je evidentní, že mnohé novelizace (typicky zrušení transferové daně a superhrubé mzdy) mohly být provedeny dávno před pandemií.

URL: http://sic.pravo.upjs.sk/

The article confirms the hypothesis that the vast majority of changes in tax legislation in the Czech Republic, which are intended to overcome the economic crisis caused by the covid-19 pandemic and reduce its negative effects, fall into the category of politicum. This is especially true for substantive tax law, typically the abolition of the tax on acquisition of immovable property and the super-gross wage. With few exceptions, the changes have nothing to do with the crisis or the disease, and covid-19 is being used to push political agendas. It is obvious that many of the amendments (typically the abolition of transfer tax and super-gross wage) could have been made long before the pandemic.

Files (577.4 kB)
Name Size
06_Radvan_Svobodova_REFORMY_DANOVEHO_PRAVA.pdf
md5:9de5cf1d7c6fd2f027dfb78ba19eaa3e
577.4 kB Download
75
53
views
downloads
Views 75
Downloads 53
Data volume 30.6 MB
Unique views 71
Unique downloads 50

Share

Cite as