Other Open Access

Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom

Sallin, Karl

Uppgivenhetssyndrom drabbar barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. SBU granskade nyligen det vetenskapliga underlaget för behandlingen av uppgivenhetssyndrom och fann avsaknad av evidens för den metod som praktiseras. Ny forskning talar nu för att metoden till och med kan bidra till att tillståndet uppstår och vidmakthålls. De nya resultaten indikerar att uppgivenhetssyndrom bör behandlas med barnen separerade från resten av familjen. De visar också att uppehållstillstånd inte bör göras till en del av behandlingen. Vid behandling av uppgivenhetssyndrom måste risken för simulerad sjukdom beaktas.

I detta policy brief finns Karl Sallins rekommendationer för behandling av uppgivenhetssyndrom. 

 

Files (395.6 kB)
Name Size
Evidens for behandling av uppgivenhetssyndrom.pdf
md5:50e5441efe65252f49f49b15b8ea9737
395.6 kB Download
611
183
views
downloads
All versions This version
Views 611611
Downloads 183183
Data volume 72.4 MB72.4 MB
Unique views 537537
Unique downloads 169169

Share

Cite as