Book section Open Access

Het land, het water en de binnenvaart

Thijs J. Maarleveld ✝

In geen land ter wereld was vervoer over water belangrijker voor de ontwikkeling dan in Nederland. Varen was er een landschappelijke noodzaak, al vanaf de eerste bewoning van de delta, het veenlandschap en het zeekleigebied. In de middeleeuwen kwam de binnenvaart tot grote ontwikkeling, zowel op lokaal niveau als op de lange afstand. De opkomst van de steden bracht bovendien een geregeld onderling verkeer tot stand. Tot nog toe verwaarloosd in de geschiedschrijving komt de binnenvaart in beeld door landschapsontwikkeling, historische geografie en archeologie te combineren met ontginnings- en waterstaatsgeschiedenis. Binnenvaart vormt daarmee de basis van de maritieme geschiedenis.

in: Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland

56
51
views
downloads
All versions This version
Views 5656
Downloads 5151
Data volume 219.0 MB219.0 MB
Unique views 4646
Unique downloads 4646

Share

Cite as