Report Open Access

Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed - Functionele specificaties

Astrid de Beer; Dasha Maskalenko; Hannah Jansen; Henriette Kosse-Ruinen; Iris Brandts; Kees Hendriks; Luud de Brouwer; Vincent de Keijzer; Lotte Baltussen; Sophie Heijkoop; Maurits van der Graaf

Deze publicatie is bedoeld als handvat voor erfgoedinstellingen die hun websites met erfgoedmaterialen (door)ontwikkelen. De kernvraag bij de ontwikkeling van een site of portaal is: hoe kan de gebruiker optimaal gefaciliteerd worden? Het gaat er daarbij om welk gedrag de gebruiker vertoont/wil kunnen vertonen op de erfgoedsite. Eerder onderzoek onder gebruikers heeft verschillende typen van mogelijk gedrag laten zien. Deze zijn gedefinieerd in acht Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed. Deze publicatie geeft een overzicht van de functionele specificaties per Gedragsprofiel Digitaal Erfgoed: een beschrijving van de eisen aan de content en aan de lay-out en én overzicht van de functionaliteiten die essentieel (‘need-to-have’) dan wel wenselijk (‘nice-to-have’) zijn.

De specificaties zijn opgesteld door een werkgroep van vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen. De werkgroep ziet dit als een eerste stap in het zich snel ontwikkelende digitaal erfgoedveld en verwacht dat het document periodiek aangevuld en geactualiseerd moet worden.

Files (1.8 MB)
Name Size
Gedragsprofielen Digitaal Erfgoed - Functionele Specificaties.pdf
md5:8365374598782a01203f3663c492d3ab
1.8 MB Download
253
244
views
downloads
All versions This version
Views 253253
Downloads 244244
Data volume 442.3 MB442.3 MB
Unique views 228228
Unique downloads 205205

Share

Cite as