Proposal Open Access

Brief 2019 Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed

Mijke Harst-van den Berg; Remko Helms; Wilbert Helmus; Martijn Hermans; Dirk van de Leemput; Marieke van Meer; Sandra Welters; Lita Wiggers

In deze eerste adviesbrief bepleit de Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed een nieuwe aanpak van digitalisering van Limburgs erfgoed. Resultaten van de Adviescommissie zijn bestemd voor Limburgse erfgoedorganisaties en -verenigingen, maar ook voor gemeenten en voor de Provincie. Deze brief is daarom gericht aan Limburgse organisaties die aan erfgoedbehoud doen en aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Limburg.

De commissie pleit voor betere ondersteuning aan de kleine (vrijwilligers)musea en heemkunde- en historische verenigingen. Ze adviseert daarom een nieuw provinciaal steunpunt voor kleine organisaties voor digitaal erfgoed. De adviesnota bevat acht andere aanbevelingen die ingaan op de noodzaak tot onderlinge samenwerking, hergebruik van technologie en mogelijkheden tot vernieuwing.

Files (430.2 kB)
Name Size
Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed - Brief 2019.pdf
md5:a3ded83fd293271448de3ca3a002a3b6
430.2 kB Download
37
31
views
downloads
All versions This version
Views 3737
Downloads 3131
Data volume 13.3 MB13.3 MB
Unique views 3131
Unique downloads 2525

Share

Cite as