Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.

Report Open Access

Poročilo o raziskavi o inovacijskih dejavnostih v gozdno-lesni verigi

Ana Slavec; Michael D. Burnard

Slovenija je bila ocenjena kot regija, ki zaostaja v inovacijah, kar je še posebej opazno v vrednostni verigi, ki temelji na gozdu in lesu. Vendar pa je slovenska strategija pametne specializacije gozdno-lesno verigo prepoznala kot panogo, ki ima velike razvojne zmogljivosti. Da bi izkoristili inovacijske in razvojne zmogljivosti, se moramo poglobiti v obstoječe inovacijske dejavnosti in razloge za pomanjkanje inovacijskih dejavnosti. Medtem ko je o inovacijskih dejavnostih malih (10–49), srednjih (50–249) in velikih podjetij (250+ zaposlenih) na razpolago veliko literature, pa je o mikro podjetjih (tj. manj kot 10 zaposlenih) le malo znanega.

Na ravni EU podatke o inovacijskih dejavnostih zbira Eurostatova anketa o inovacijskih dejavnostih v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih (angl. Community Innovation Survey, CIS), ki se od leta 2006 izvaja na vsaki dve leti. Je del znanstvene in tehnološke statistike Evropske unije in se izvaja v več državah članicah EU in ESS, vključno s Slovenijo. Vendar CIS vključuje samo podjetja z 10 ali več zaposlenimi. Ker mikro podjetja predstavljajo več kot 90 odstotkov podjetij v gozdno-lesni vrednostni verigi v Sloveniji, so za njihovo popolno razumevanje potrebni podatki o njihovih inovacijskih dejavnostih. Da bi jih pridobili, smo izvedli lastno raziskavo o inovacijskih dejavnostih slovenskih podjetij v gozdno-lesni vrednostni verigi na podlagi instrumenta CIS.

V tem poročilu predstavljamo metodologijo, zbiranje podatkov in opisne statistike, izračunano na podlagi odgovorov sodelujočih podjetij. Poleg tega smo za izbrane postavke izračunali navzkrižne tabele po sektorju podjetij in njihovi velikosti. Na koncu smo povzeli ugotovitve in začrtali usmeritve prihodnjih raziskav.

Files (1.4 MB)
Name Size
Innovation_survey_report_slo_v1.pdf
md5:6cf9511fce4c76572249ab8c47c2f512
1.4 MB Download
204
145
views
downloads
All versions This version
Views 204204
Downloads 145145
Data volume 204.9 MB204.9 MB
Unique views 184184
Unique downloads 135135

Share

Cite as