Report Open Access

COAR Açık Arşivlerde İyi Uygulamalar için Topluluk Çerçevesi

Confederation of Open Access Repositories

Editor(s)
Holt, Ilkay

Bu çerçevenin amacı, açık arşivlerin mevcut operasyonlarını bir dizi uygulanabilir ve başarılabilir iyi uygulamaya dayalı olarak değerlendirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmaktır.

Halen, açık arşivlerin operasyonlarını belirli açılardan (keşif, erişim, yeniden kullanım, bütünlük, kalite güvencesi, koruma, gizlilik ve sürdürülebilirlik gibi) değerlendirmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir dizi mevcut çerçeve ve değerlendirme kriteri mevcut, ancak bu kriterler belli kuruluşlar tarafından benimsenmiş ve sıklıkla yalnızca bir bölge veya bir arşiv türü ile ilgilidir.

Bu çalışmanın amacı, farklı türdeki (yayın, kurumsal, veri vb.) açık arşivler tarafından, farklı coğrafi ve tematik bağlamlarda benimsenebilecek ve kullanılabilecek en iyi uygulamaları değerlendirmek için ilgili kriterleri küresel, çok boyutlu bir çerçevede bir araya getirmektir.

This document is translation of COAR Community Framework for Best Practices in Repositories. (Version 1) available at http://doi.org/10.5281/zenodo.4110829 = Bu doküman COAR Community Framework for Best Practices in Repositories. (Version 1). http://doi.org/10.5281/zenodo.4110829 künyeli yayının çevirisidir.
Files (145.1 kB)
Name Size
COARrepoFramework_TR.pdf
md5:c41789089687464b375ee1ab935c903d
145.1 kB Download
94
54
views
downloads
All versions This version
Views 9494
Downloads 5454
Data volume 7.8 MB7.8 MB
Unique views 7070
Unique downloads 4444

Share

Cite as