Lesson Open Access

MAS3_2: Analiza biosignala u programskom jeziku Python sa ciljem ocene varijabilnosti srčanog rada

Jovanović, Nebojša

Prezentacija, zadaci i softverski kod za vežbu MAS3_2 na predmetu MAS (Metode analize elektrofizioloških signala) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu u školskoj 2020/21. godini.

Cilj vežbe je upoznavanje studenata sa analizom biomedicinskih podataka u programskom jeziku Python 🐍 korišćenjem biblioteke pyphysio ("Bizzego et al. (2019) 'pyphysio: A physiological signal processing library for data science approaches in physiology', SoftwareX" https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352711019301839) i proučavanjem rezultata iz rada:

  • Giannakakis, G., Tsiknakis, M., & Vorgia, P. (2019). Focal epileptic seizures anticipation based on patterns of heart rate variability parameters. Computer methods and programs in biomedicine, 178, 123-133, doi: 10.1016/j.cmpb.2019.05.032.

Kod za ovu vežbu je postavljen i na GitHub nalog i dostupan je na: https://github.com/nebojsa55/python-vezba. Osnovni cilj vežbe je da studentkinje i studenti analiziraju EKG signale, kao i da primene odgovarajuće metode za ocenu varijabilnosti srčanog ritma.

Fajlovi koji su priključeni na Zenodu su:

Ova vežba sadrži zadatak, prezentaicju i kod za vežbu iz MAS predmeta. Dodata je i GNU licenca za Python kod koji je postavljen i na GitHub-u.
Files (1.7 MB)
Name Size
MAS3_2_2020.pdf
md5:05aca5bbc51afec3024d000bd5cd4995
1.1 MB Download
MAS3_2_Primer.py
md5:f7a19e8f6e700fa950c45ce57d65c277
3.3 kB Download
MAS3_2_Zadatak.py
md5:ef7bdbb279880b109a22dffa9dcc41d6
1.4 kB Download
Prezentacija Python u analizi biomedicinskih podataka.pdf
md5:c6787a39472bbe8c304288b614162984
565.4 kB Download
Software-code-GitHub-LICENSE.txt
md5:1ebbd3e34237af26da5dc08a4e440464
35.1 kB Download
33
29
views
downloads
All versions This version
Views 3333
Downloads 2929
Data volume 22.0 MB22.0 MB
Unique views 2020
Unique downloads 1818

Share

Cite as