Other Open Access

Okviri dobre prakse COAR zajednice za repozitorijume

COAR

Editor(s)
Kosanovic Biljana; Ševkušić Milica

Prevod na srpski jezik - OpenAIRE NOAD u Srbiji. Originalan tekst na engleskom jeziku: "COAR Community Framework for Best Practices in Repositories" DOI: 10.5281/zenodo.4110829

Cilj

Ovaj dokument ima za cilj da pomogne repozitorijumima da procene i poboljšaju svoj način rada oslanjajući se na skup primenljivih i ostvarivih dobrih praksi. Iako je u opticaju čitav niz okvira i kriterijuma za ocenjivanje koji su razvijeni sa idejom da pomognu repozitorijumima prilikom procene određenih aspekata rada (kao što su pronalaženje podataka, pristup, višekratna upotreba, integritet, osiguranje kvaliteta, dugotrajno arhiviranje, privatnost i održivost), oni se primenjuju u različitim organizacijama i često su relevantni samo za jedan region ili jedan tip repozitorijuma.

Cilj ovih aktivnosti je objedinjavanje relevantnih kriterijuma u globalan, višedimenzionalan okvir za procenu najboljih praksi koje bi mogle da usvoje i koriste različite vrste repozitorijuma (za publikacije, institucionalnih repozitorijuma, repozitorijuma za podatke itd.) u različitim geografskim i tematskim kontekstima.

Files (354.6 kB)
Name Size
_Okviri dobre prakse COAR zajednice za repozitorijume - prevod - srpski.pdf
md5:7c2f1518e4b4302c46c6f7b5b896a86c
354.6 kB Download
48
20
views
downloads
All versions This version
Views 4848
Downloads 2020
Data volume 7.1 MB7.1 MB
Unique views 4343
Unique downloads 1919

Share

Cite as