Journal article Open Access

Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie

Per Sundberg; Martin Liungman

I samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping har SeAnalytics AB och Medins Havs och vattenkonsulter AB utfört en pilotstudie av hur
eDNA kan användas i den akvatiska miljövervakningen. I studien analyserades vatten från ett antal vattendrag med verifierade bestånd av den rödlistade flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera. Syftet var att dels utveckla en praktisk tillämpbar metod för provtagning, dels att undersöka analysmetodens säkerhet med avseende på att identifiera förekomst av mussel-DNA. Vattenprover togs också i kända vattendrag där pärlmussla inte finns som ett test på metodens känslighet och risken för att få felaktiga positiva svar om förekomst.

Files (1.2 MB)
Name Size
Övervakning av flodpärlmussla med eDNA 2017 1.2(1).pdf
md5:2e7444da5021e725fdd40f1efbf9d6e0
1.2 MB Download
32
26
views
downloads
All versions This version
Views 3232
Downloads 2626
Data volume 30.2 MB30.2 MB
Unique views 2626
Unique downloads 2222

Share

Cite as