Conference paper Open Access

Patara Yol Anıtı Çerçevesinde Kentler, Kırsal ve Yol Ağı

Onur, Fatih

--ENGLISH BELOW--

Yolların tıpkı günümüzde olduğu gibi antik dönemde de kent ve kırsalı birbirine bağlayan hayati bir işlevi bulunmaktaydı ve hem bir polis toprakları içerisindeki hem de kentler arası tüm hareketliliğin temel gereksinimiydi. Klasik polis modeli ‘kentsel alan’ (gē politikē) ile ‘kırsal alan’ (khōra) arasındaki ilişki temelinde kuruluydu. Roma İmparatorluk Dönemi ile birlikte bu polis modeli kentler arasında korunabilmiş olmakla birlikte, temel olarak Roma merkezi hükümetine bağlı şekilde eyaletler altında yer almışlardı. Bu yeni yapılanmada dolaşım rahatlığının artırılması temel olarak yolların geliştirilmesiyle sağlanmıştır. Roma Dönemi’nde yenilenen yollar veya cursus publicus gibi bir ulaştırma alt yapısı oluşturan devlet hatları, devlet idaresi, askeri hareketlilik, ekonomik gelişim, sosyo-kültürel etkileşim, din ve yerel ya da genel refahın artması açısından temel unsurlar arasında yer almıştır.
1993 yılında Patara’da bulunan Yol Anıtı (Stadiasmus Patarensis), yolların yukarıda bahsi geçen hususlar açısından, özellikle eyalet idaresi kapsamındaki önemini ortaya koyan günümüze ulaşabilmiş en somut belgedir. Bu anıtta verilen yollar sadece bu hususlarda değil, aynı zamanda kentlerin komşuluk durumu ve teritoryumları hakkında da ipuçları taşımaktadır. Yazıttan kentlerin, topraklarından geçen yolların kullanımı ile ilgili çeşitli tasarruflar sağlayabildiği çıkarılabilir.
Makalede Lykia’nın Mylias Bölgesi’ne batıdan, Ksanthos ve Tlos üzerinden ulaşan iki hattın bazı kısımları konu edilmiştir. İlkinde, Ksanthos ve Neisa arasında verilen yolun arazideki tespitine göre, anıtta geçen yolların ölçüm başlangıç ve bitiş noktalarının büyük ihtimalle kent kapıları, yani kent merkezinin bitip teritoryuma geçişi sağlayan kenar mahallelerin başladığı noktalar olabileceğine yönelik sonuçlar sunulmuştur. Bu durum miltaşları ile de destek bulmaktadır. İkincisinde ise, Tlos kentinden Oinoanda ve Kastabara’ya verilen iki yol, yüzey araştırmalarında elde edilen yeni verilerle değerlendirilmiş ve anıtta Oinoanda yolu üzerinde olduğu verilen Plata[..] adlı yerleşimin yeri ile ilgili önerileri değerlendirilmektedir.

_____________________________________________________________________
The Cities, Countryside and Road Network within the Scope of “the Monument of Roads” at Patara.
Roads served a vital function in connecting the city to its territory in antiquity, as remains the case today, and were necessary for mobility in the lands of the city and between cities. The classical concept of the polis was based upon the relationship between the town zone (gē politikē) and the rural area (khōra). Even though during the Roman imperial period, this concept of polis was preserved amongst the cities, the cities were themselves administered under the provinces, being subjected to Roman central administration. Within this concept the increase in the facility of mobility was basically provided through improving the roads. Improved-renovated roads and state routes such as the cursus publicus remained one of the most important factors in terms of state administration, military mobility, economic development, socio-cultural interaction, religion and the increase in the local or common welfare.
The Monument of Roads found at Patara carries the most detailed information, especially in terms of provincial administration, to have survived to the present day. The roads recorded on this monument contain hints not only in respect to the above matters, but also in respect to the cities' neighbourhood and its territories. It is possible to conclude from the information provided by this inscription that the cities had some rights over the roads passing through their territory.
In this contribution, some parts of the two routes from Ksanthos and Tlos reaching the Mylias of Lycia, are given. In the first are presented some conclusions concerning the start and end points employed for the measurement of the roads. These were most probably the city gates, namely the place where the suburb, which provided the pass towards the territory, begun. This is also supported by the milestones. In the second, two roads from Tlos, to Oinoanda and to Kastabara, are investigated with the new observations made in the course of the field surveys and the proposals concerning the location of the settlement called Plata[..], which is recorded on the route of the road to Oinoanda on the monument, are discussed.

Files (6.0 MB)
Name Size
Onur 2017, Kırsal ve Kent_zen.pdf
md5:437b226eb95de81ef9bb141f4f95c4cc
6.0 MB Download
29
69
views
downloads
All versions This version
Views 2929
Downloads 6969
Data volume 417.2 MB417.2 MB
Unique views 2525
Unique downloads 6161

Share

Cite as