Project deliverable Open Access

Toolkit voor de training van docenten

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Mombarg, Remo; Moraal-van der Linde, Berdien

In het kader van het BMC-EU project (Basismotorische competenties in Europa) heeft men op basis van het concept van basismotorische competenties (BMC-EU intellectuele output), een toolkit voor de training van docenten ontwikkeld met daarbij een bijbehorende gebruikershandleiding. Het doel van deze toolkit is voornamelijk om op het niveau van de reguliere lessen lichamelijke opvoeding aanpassingen te initiëren die van toepassing zijn op de inhoud en methoden in de lichamelijke opvoeding.

De training voor docenten is opgedeeld in een praktisch en theoretisch deel. Allereerst worden leraren vertrouwd gemaakt met het MOBAK concept, de meting, testprocedure, de gegevensverwerking en evaluatie, evenals met de interpretatie van de testresultaten. In een tweede deel leren ze hoe ze van de diagnose van de basismotorische competenties van studenten en de sterke en zwakke punten die bij de beoordeling zijn geïdentificeerd, kunnen komen tot concrete interventies. Dit kan door het MOBAK kader en de bijbehorende hand-outs te gebruiken in de vorm van een modulaire ondersteunende toolkit. Deze toolkit kan ingezet worden in concrete onderwijssituaties om kinderen met aanvullende behoeften in basismotorische competenties te ondersteunen.

Aangezien de training voor docenten de uitvoering van de  toolkit voor de brede motorische ontwikkeling (Scheuer & Heck, 2020), gebaseerd op het MOBAK-concept en meting (Herrmann, 2018), wil ondersteunen en vergemakkelijken, wordt in dit document verwezen naar de ondersteunende toolkit en de MOBAK-testhandleiding.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (1.1 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Teacher training toolkit_DUTCH.pdf
md5:c855230e1c2aca56f51c9a3655f45c0b
1.1 MB Download
34
17
views
downloads
All versions This version
Views 3434
Downloads 1717
Data volume 18.9 MB18.9 MB
Unique views 3131
Unique downloads 1515

Share

Cite as