Project deliverable Open Access

Mokytojų rengimo priemonė

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita

Vykdant BMC-EU projektą "Basic motor competencies in Europe" buvo sukurta mokytojų rengimo priemonė, susidedanti iš mokytojų rengimo sampratos ir vartotojo vadovo (BMC-EU intelektinės veiklos rezultatas Nr. 4), kurios tikslas - remiantis motorinių kompetencijų koncepcija padėti įgyvendinti modulinę palaikymo priemonę (BMC-EU intelektinės veiklos rezultatas Nr. 3; Scheuer ir Heck, 2020). Palaikymo priemonė skirta įprastoms kūno kultūros pamokoms, kurių metu skatinami turinio ir metodų pokyčiai ir jų taikymai.

Mokytojų rengimo priemonėje pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga. Pirmiausia mokytojai supažindinami su MOBAK koncepcija, matavimais, testavimo procedūra, duomenų apdorojimu ir vertinimu bei rezultatų aiškinimu. Antroje dalyje paaiškinama, kaip turimas žinias apie pagrindines moksleivių motorines kompetencijas ir vertinant išryškėjusias jų stipriąsias bei silpnąsias puses panaudoti praktiškai taikant MOBAK paramos sistemą ir kitą pagalbinę medžiagą konkrečiose mokymo situacijose atsižvelgiant į moksleivių poreikius ir pagrindines motorines kompetencijas.

Kadangi mokytojų rengimo priemone siekiama palengvinti modulinės palaikymo priemonės mokytojams (Scheuer & Heck, 2020) įgyvendinimą remiantis MOBAK koncepcija ir matavimais (Herrmann, 2018), leidinyje dažnai mnima paramos sistema ir MOBAK vadovas.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (1.1 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Teacher training toolkit_LITHUANIAN.pdf
md5:500b53e3a09d1733e294e016ba40de44
1.1 MB Download
30
18
views
downloads
All versions This version
Views 3030
Downloads 1818
Data volume 20.5 MB20.5 MB
Unique views 2929
Unique downloads 1616

Share

Cite as