Project deliverable Open Access

Vzorová sada podpůrných nástrojů pro učitele

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Vlček, Petr; Vrbas, Jaroslav

V rámci projektu BMC-EU (Základní pohybové kompetence v Evropě) byl na základě koncepce základních pohybových kompetencí a výsledků sběru dat vytvořen rámec podpory a vzorová sada nástrojů (výsledek první fáze projektu – intelektuální výstup 3). Účelem této sady je nabídnout variabilní přístup k metodice tělesné výchovy.

V první fázi projektu byl vytvořen podpůrný rámec pro diagnostiku základních pohybových kompetencí žáků, jejich silných a slabých stránek z pohledu základních pohybových způsobilostí. Na základě tohoto rámce byly vyvinuty podklady ve formě vzorové podpůrné sady (didaktických) materiálů, připravených k implementaci v konkrétních vzdělávacích situacích, jejichž účelem je rozvoj základních pohybových kompetencí diagnostikovaných žáků.

Vzorová podpůrná sada nástrojů obsahuje pokyny pro interpretaci výsledků testů MOBAK (Motorische Basiskompetenzen), podpůrný rámec MOBAK, glosář a vzorovou podpůrnou sadu nástrojů s materiály pro učitele tělesné výchovy ve formě karet MOBAK. Karty MOBAK popisují činnosti a aktivity dle principů variace (rozličnosti podnětů) a jsou založeny na přístupu orientovaném na kompetence.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (3.3 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Modular Support Toolkit for Teachers_CZECH.pdf
md5:4ed0dcf70089d2910dacfa52f9398e0c
3.3 MB Download
73
55
views
downloads
All versions This version
Views 7373
Downloads 5555
Data volume 184.2 MB184.2 MB
Unique views 7171
Unique downloads 5252

Share

Cite as