Project deliverable Open Access

Toolkit voor de brede motorische ontwikkeling.

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Mombarg, Remo; Moraal-van der Linde, Berdien

In het kader van het BMC-EU-project (Basismotorische competentie in Europa) is een toolkit voor de training van docenten en een toolkit voor de brede motorische ontwikkeling ontwikkeld. Dit is ontwikkeld op basis van het concept basismotorische competenties en de resultaten van de gegevensverzameling in fase 1 van het project als onderdeel van intellectuele output 3. Het doel van deze toolkit is om de inhoud en methoden van de reguliere lessen lichamelijke opvoeding aan te passen aan de (motorische) behoeften van de kinderen.

In een eerste stap is het hulpaanbod ontwikkeld. Dit is ontwikkeld op basis van de diagnose van de motorische basiscompetenties van de kinderen en de sterke en zwakke punten die bij de beoordeling zijn geïdentificeerd. Dit vormde het raamwerk voor de ondersteunende hand-outs in deze toolkit. De toolkit kan direct geïmplementeerd worden in concrete onderwijssituaties. Kinderen met aanvullende behoeften in basismotorische competenties kunnen hiermee worden ondersteund.

De toolkit bevat verschillende onderdelen:

  • Richtlijnen voor de interpretatie van MOBAK-testresultaten (Motorische Basiskompetenzen; Duits voor basismotorische competenties).
  • De MOBAK-toolkit.
  • Een verklarende woordenlijst.
  • De modulaire supporttoolkit met materiaal voor leraren lichamelijke opvoeding in de vorm van MOBAK activiteiten-kaarten.
  • MOBAK-activiteitenkaarten gebaseerd op variatieprincipes en op een competentiegerichte aanpak.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (3.7 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Modular Support Toolkit for Teachers_DUTCH.pdf
md5:af2884486eefefb083d39f494f816249
3.7 MB Download
69
48
views
downloads
All versions This version
Views 6969
Downloads 4848
Data volume 176.8 MB176.8 MB
Unique views 6666
Unique downloads 4343

Share

Cite as