Project deliverable Open Access

Pagalbinis vadovas mokytojams

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Emeljanovas, Arūnas; Miežienė, Brigita

Vykdant BMC-EU projektą (Pagrindinės motorinės kompetencijos Europoje), buvo sukurta naudojimosi pagalbos ir pagalbos priemonių rinkinys, pagrįstas pagrindinių motorinių kompetencijų koncepcija ir duomenų rinkimo rezultatais pirmame projekto etape, ir kuris yra dalis trečio intelektinio produkto. Šiuo priemonių rinkiniu siekiama paskatinti jį įgyvendinti, ypatingai per reguliarias fizinio ugdymo pamokas, adaptuojant prie fizinio ugdymo mokymo turinio ir metodų.

Pirmame etape buvo sukurta pagalbos sistema, skirta mokinių pagrindinių motorinių kompetencijų įvertinimui ir siekiant įvertinimo metu nustatyti stipriosioms ir silpnosioms pusėms. Remiantis šia sistema, buvo sukurti pagalbos priemonių rinkiniai, paruošti diegti konkrečiose ugdymo situacijose, kad būtų naudingi mokiniams, kuriems reikia pagalbos vystant pagrindinius motorinius įgūdžius.

Pagalbos priemonių rinkinį sudaro MOBAK (pagrindinės motorinės kompetencijos) testų rezultatų aiškinimo gairės, MOBAK paramos sistema, žodynėlis, taip pat pagalbos priemonių rinkinys, apimantis priemones fizinio ugdymo mokytojams, MOBAK užduočių aprašymo kortelės ir MOBAK veiklų kortelės su fizinių veiklų variacijomis, remiantis į kompetenciją orientuotu požiūriu.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (3.2 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Modular Support Toolkit for Teachers_LITHUANIA.pdf
md5:9d3098efebf44661a6f5beab1466d006
3.2 MB Download
31
19
views
downloads
All versions This version
Views 3131
Downloads 1919
Data volume 60.2 MB60.2 MB
Unique views 2828
Unique downloads 1616

Share

Cite as