Project deliverable Open Access

Podporný metodický materiál pre učiteľov

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Masarykova, Dana; Labudova, Jana

V rámci projektu BMC-EU (Základné pohybové kompetencie v Európe) bol v prvej fáze projektu na základe koncepcie základných pohybových kompetencií a výsledkov zberu údajov vypracovaný podporný rámec a modulárny podporný súbor nástrojov ako súčasť intelektuálneho výstupu 3. Cieľom tohto súboru nástrojov je implementovať najmä na úrovni pravidelných hodín telesnej výchovy úpravy týkajúce sa obsahu a metód výučby telesnej výchovy.

V prvom kroku sa vyvinul podporný rámec na získanie diagnostiky základných pohybových kompetencií detí a žiakov a silných a slabých stránok identifikovaných pri hodnotení až po konkrétne zásahy. Na základe tohto rámca boli vyvinuté podporné materiály vo forme modulárnej podpornej súpravy nástrojov, pripravené na implementáciu v konkrétnych vzdelávacích situáciách na podporu študentov s ďalšími potrebami v základných pohybových kompetenciách.

Modulárna podporná sada nástrojov obsahuje pokyny na interpretáciu výsledkov testov MOBAK (Motorische Basiskompetenzen; nemčina pre základné motorické kompetencie), podporný rámec MOBAK, glosár, ako aj modulárnu podpornú sadu nástrojov s materiálmi pre učiteľov telesnej výchovy vo forme MOBAK, karty opisu úloh a karty aktivít MOBAK založené na princípoch variácie a na prístupe orientovanom na kompetencie.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (2.0 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Modular Support Toolkit for Teachers_SLOVAK.pdf
md5:c3a1a9ec3748a02e93fdb9eda5b3046f
2.0 MB Download
210
155
views
downloads
All versions This version
Views 210210
Downloads 155155
Data volume 315.2 MB315.2 MB
Unique views 195195
Unique downloads 148148

Share

Cite as