Lesson Open Access

Uputstvo za merenje signala u programskom okruženju Matlab

Miljković, Nadica

"Upustvo za merenje signala u programskom okruženju Matlab" je skripta za studentkinje i studente koja je prvobitno napisana za potrebe predmeta Praktikum iz softverskih alata, ali je kasnije iskorišćena kao dodatni materijal za laboratorijske vežbe na predmetu Kliničko inženjerstvo na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu.

Files (1.2 MB)
Name Size
skripta merenje.pdf
md5:ae923e629bb3e2b2d3d5a59303936562
1.2 MB Download
25
33
views
downloads
All versions This version
Views 2525
Downloads 3333
Data volume 38.2 MB38.2 MB
Unique views 2424
Unique downloads 3232

Share

Cite as