Lesson Open Access

Uputstvo za merenje signala u programskom okruženju Matlab

Miljković, Nadica

"Upustvo za merenje signala u programskom okruženju Matlab" je skripta za studentkinje i studente koja je prvobitno napisana za potrebe predmeta Praktikum iz softverskih alata, ali je kasnije iskorišćena kao dodatni materijal za laboratorijske vežbe na predmetu Kliničko inženjerstvo na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu.

Files (1.2 MB)
Name Size
skripta merenje.pdf
md5:ae923e629bb3e2b2d3d5a59303936562
1.2 MB Download
36
49
views
downloads
All versions This version
Views 3636
Downloads 4949
Data volume 56.8 MB56.8 MB
Unique views 2727
Unique downloads 4848

Share

Cite as