Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.
There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Geostatystyka w R

Nowosad, Jakub

Masz przed sobą skrypt zawierający materiały do ćwiczeń z geostatystyki. Składa się ona z kilkunastu
rozdziałów pokazujących jak: dodawać i wizualizować dane przestrzenne w R (rozdział 2.1), wykony-
wać wstępną eksplorację danych nieprzestrzennych (rozdział 3), wstępnie analizować dane przestrzenne
(rozdział 4), wykorzystywać deterministyczne metody interpolacji (rozdział 5), rozumieć i tworzyć prze-
strzenne miary podobieństwa i niepodobieństwa (rozdział 6), modelować semiwariogramy bezkierunkowe
i kierunkowe (rozdział 7.1), tworzyć estymacje jednozmienne (rozdział 8), estymacje danych kodowa-
nych (rozdział 9), estymacje wielozmienne (rozdział 10), estymacje wykorzystujące dane uzupełniające
(rozdział 11), oceniać jakość wykonanych estymacji (rozdział 12) oraz budować symulacje przestrzenne
(rozdział 13). Dodatkowo w rozdziale 14 można znaleźć odnośniki do innych materiałów związanych z
geostatystyką i R. Wszystkie zaprezentowane przykłady zawierają również kod w języku R. Skrypt zo-
stał stworzony w R (R Core Team, 2016) z wykorzystaniem pakietów bookdown (Xie, 2016a), rmarkdown
(Allaire et al., 2016), knitr (Xie, 2016b) oraz programu Pandoc. Aktualna wersja skryptu znajduje się
pod adresem https://bookdown.org/nowosad/Geostatystyka/.

Files (13.5 MB)
Name Size
geostatystyka-w-r-nowosad-2016.pdf
md5:d26437963f9620ce990ec774a25ba5c8
5.9 MB Download
geostatystyka-w-r-nowosad-2019.pdf
md5:a6bb5b975ca3ab9503bcc60db2a0181b
7.6 MB Download
554
885
views
downloads
All versions This version
Views 55493
Downloads 885373
Data volume 6.2 GB2.7 GB
Unique views 48187
Unique downloads 759341

Share

Cite as