UPDATE: Zenodo migration postponed to Oct 13 from 06:00-08:00 UTC. Read the announcement.
There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Geostatystyka w R

Nowosad, Jakub

Skrypt zawierający materiały do ćwiczeń z geostatystyki. Składa się ona z kilkunastu rozdziałów pokazujących jak: wygląda geostatystyczna analiza danych (rozdział 1), dodawać i wizualizować dane przestrzenne w R (rozdział 2), wykonywać wstępną eksplorację danych nieprzestrzennych (rozdział 3), wstępnie analizować dane przestrzenne (rozdział 4), wykorzystywać deterministyczne metody interpolacji (rozdział 5), rozumieć i wykorzystywać przestrzenne miary podobieństwa i niepodobieństwa (rozdział 6), modelować semiwariogramy bezkierunkowe i kierunkowe (rozdział 7), tworzyć estymacje jednozmienne (rozdział 8), estymacje wykorzystujące dane uzupełniające (rozdział 9), estymacje wielozmienne (rozdział 10), estymacje danych kodowanych (rozdział 11), oceniać jakość wykonanych estymacji (rozdział 12) oraz budować symulacje przestrzenne (rozdział 13). Począwszy od drugiego, każdy rozdział kończy się również szeregiem zadań, które pozwalają na sprawdzenie umiejętności i ich utrwalenie. Dodatkowo załączone są cztery appendiksy. W appendiksie A można znaleźć odnośniki do innych materiałów związanych z geostatystyką i R, appendiks B opisuje dane użyte w tym skrypcie, appendiks C wprowadza pojęcie powtarzalnego przykładu i tłumaczy jak taki przykład stworzyć, a appendiks D pokazuje uproszczony przykład analizy geostatystycznej. Wszystkie zaprezentowane metody i analizy zawierają również kod w języku R. Skrypt został stworzony w R (R Core Team 2017) z wykorzystaniem pakietów bookdown (Xie 2018a), rmarkdown (Allaire et al. 2018), knitr (Xie 2018b) oraz programu Pandoc. Aktualna wersja skryptu znajduje się pod adresem https://bookdown.org/nowosad/Geostatystyka/.

Files (7.6 MB)
Name Size
geostatystyka-w-r-nowosad-2019.pdf
md5:a6bb5b975ca3ab9503bcc60db2a0181b
7.6 MB Download
554
885
views
downloads
All versions This version
Views 554262
Downloads 885352
Data volume 6.2 GB2.7 GB
Unique views 481246
Unique downloads 759313

Share

Cite as