Journal article Open Access

İslam Borçlar ve Aile Hukukunda Kasıt Unsuru, yazar Mehmet Selim Aslan, (Bursa: Emin Yayınları, 2017)

Acar, Hamdullah

İslam hukuk doktrininde bir fiilin veya sözün hükmünü belirleme noktasında kasıt esas alınır. Kasıt; hukuki işlemlerden elde edilmek istenen neticedir. Bununla birlikte mükellefin söz veya fiillerinin kasıt sonucu meydana gelmesi halinde söz ve fiillerine hüküm bağlanır. Bu takdirde bir akdin esasını onunla elde edilmek istenen hukuki neticeye yöneltilmiş olan tarafların kastı teşkil eder.  İslam dini mükelleflerden bir davranışı ortaya koyduğu zaman bunun bilinçli olarak yapılmasını ve o işe kalben yönelmesini istemiştir. Dini emir ve yasakların tamamı bir maksadı gerçekleştirmek için vazedilmiştir. Şari’in  emir ve yasaklardaki maksadı da ya kulların maslahatını temin etmek yada onlardan bir mefsedeti gidermektir. Mükelleften istenen de bu maksat doğrultusunda hareket etmesi ve Şari’in maksadından başka bir şeyi kastetmemesidir. Hukuki tasarrufların geçerli olması noktasında bütün mezheplerin kasta önem verdikleri görülmektedir.

Files (292.3 kB)
Name Size
7 - kitap degerlendirme.pdf
md5:1da7947c4f2b585f9ec727e54bf0a394
292.3 kB Download
35
21
views
downloads
All versions This version
Views 3535
Downloads 2121
Data volume 6.1 MB6.1 MB
Unique views 2727
Unique downloads 2020

Share

Cite as