Conference paper Open Access

TESTOVÁNÍ FV STŘÍDAČŮ V LABORATOŘI ČEZ DISTRIBUCE

Linhart, Tomas; Svec, Jan; Hes, Stanislav; Frejvald, Ludek; Dvorak, Jiri

V rámci evropského projektu InterFlex je testován vliv autonomních charakteristik Q(U) a P(U) fotovoltaických střídačů na možnost navýšení připojitelného výkonu výroben do distribuční soustavy. Charakteristiky
jsou definovány v příloze č. 4 PPDS a jsou požadovány u nově instalovaných výroben v oblastech ČEZ Distribuce. Pro zachování bezpečnosti a spolehlivosti je nutné, aby byly charakteristiky správně implementovány
a střídače správně nastaveny dle všech platných požadavků. ČEZ Distribuce se proto ve své zkušební laboratoři rozhodla postupně testovat střídače nejčastěji připojované v ČR a ověřovat soulad jejich chování
s požadavky dle PPDS. Již během prvních testů na několika zapůjčených zařízeních se ukazuje, že chování některých typů střídačů je odlišné a předdefinované nastavení pro ČR ze strany výrobců střídačů nemusí
plně vyhovovat PPDS, objevují se dokonce i střídače, kde jsou regulační charakteristiky implementovány zcela opačně. Identifikace těchto nedostatků je důležitá nejen pro provozovatele DS, ale i pro samotné výrobce
a dodavatele, kteří na naši zpětnou vazbu mohou okamžitě reagovat a upravit nastavení tak, aby splňovalo všechny podmínky a tyto typy mohly být připojovány k distribuční soustavě ČEZ Distribuce.

Files (1.8 MB)
Name Size
Testování střídačů v laboratoři ČEZd - ČK CIRED 2019.pdf
md5:e533098a023227b4651b28d12a093e2c
1.8 MB Download
196
151
views
downloads
All versions This version
Views 196196
Downloads 151151
Data volume 276.0 MB276.0 MB
Unique views 176176
Unique downloads 137137

Share

Cite as