Conference paper Open Access

EVROPSKÝ PROJEKT INTERFLEX

Hes, Stanislav

Příspěvek obsahuje informace o evropském projektu Interflex, kterého se společnost ČEZ Distribuce účastní jako vedoucí pracovního balíčku Demo2. Projekt Interflex je zaměřený na zvyšování flexibility v sítích evrop-ských distributorů a je spolufinancován ze strany Evropské komise v rámci programu Horizon 2020. Část projektu pod vedením ČEZ Distribuce (Demo2) je zaměřena na testování funkcí, které zatím nejsou standar-dem v rámci distribučních sítí. Hlavním cílem je zvýšit možnosti připojování decentrálních výroben a zefek-tivnit integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy. Demo2 se zaměřuje a) na integra-ci FVE s funkcemi Q(U) a P(U); b) na U/Q regulaci výroben připojených do hladiny vn (FVE, VTE, BPS); c) na vývoj a nasazení chytrých dobíjecích stanic pro elektromobily; d) integraci FVE ve spojení s akumulací na straně zákazníka (baterie).

Files (672.7 kB)
Name Size
Evropský projekt InterFlex_Stanislav Hes_ck_cired_2017.pdf
md5:29ca8fe76c8435fcbcbf07bb095a9836
672.7 kB Download
103
42
views
downloads
All versions This version
Views 103103
Downloads 4242
Data volume 28.3 MB28.3 MB
Unique views 9595
Unique downloads 4040

Share

Cite as