Report Open Access

Behoud offline optische dragers

van der Knijff, Johan

De Koninklijke Bibliotheek bezit een omvangrijke collectie offline optische dragers. Naar schatting gaat het hierbij om ongeveer 15.000 fysieke dragers. Zo’n 60% hiervan bestaat uit CD-ROMs, en 30% uit audio CD’s. De resterende 10% bestaat vooral DVD’s. Veel van onze CD-ROMs bevatten software, die bedoeld is om in een specifieke omgeving (bijvoorbeeld Windows 95) geïnstalleerd te worden. De toegankelijkheid van deze materialen wordt bedreigd door een combinatie van fysieke achteruitgang van de dragers zelf, de teruglopende beschikbaarheid van hardware om de dragers uit te lezen, en het vaak niet beschikbaar zijn van de hard- en softwareketen om de inhoud van de dragers correct te renderen. Dit rapport is een verkennend onderzoek naar de beschikbare mogelijkheden om de toegankelijkheid van deze materialen op de lange termijn te kunnen waarborgen. Het combineert hiermee Preservation Watch (wat zijn de risico’s waaraan deze collectie blootstaat) en Preservation Planning (wat is er nodig om deze risico’s het hoofd te bieden).

Files (2.0 MB)
Name Size
behoudOptischeDragersExtern.pdf
md5:b8f1223cf7ab6aa8a14b4ae75dad7e62
2.0 MB Download
47
62
views
downloads
All versions This version
Views 4748
Downloads 6262
Data volume 121.1 MB121.1 MB
Unique views 4647
Unique downloads 5858

Share

Cite as