Presentation Open Access

Açık Veri Yönetiminde Çerceve Yapılar ve Standartlar

Holt

Sunumda açık veri yönetiminde kullanılan çerçeve yapılar ve standartlardan söz edilmektedir. Bu kapsamda Tim Berners Lee (TBL) 5 yıldız çerçeve yapısı ve FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) İlkeleri açıklanmakta ve farklılıklarına değinilmektedir. 

Verinin paylaşımı konusunda ilk çerçeve yapı, web’in kurucusu Tim Berners Lee (TBL) tarafından Bağlı Açık Veri (LOD) konsepti ile ortaya kondu ve beş kümülatif ilkesi vardır. FAIR ilkeleri (Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte işlerlik, Yeniden kullanılabilir), TBL 5 yıldız ilkelerinin aksine, FAIR ilkeleri kümülatif değildir. Her biri ayrı ayrı, farklı zamanlarda yerine getirilebilir. FAIR ilkelerinin odak noktası verinin ‘açık’ olmasında ziyade erişim hakları üzerinedir. Verinin provenansına, atıf yapılmasına ve sürekliliğine dikkat çeker. İlkeler teknik spesifikasyon düzeyine inmez, verinin FAIR’lik düzeyini belirleyen genel bir rehber görevi görür.

Files (4.2 MB)
Name Size
2018Sep11_RDM_iholtv2.pdf
md5:dd5ab9ac6de49c3086292fc873363c00
4.2 MB Download
6
12
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 1212
Data volume 50.7 MB50.7 MB
Unique views 55
Unique downloads 88

Share

Cite as