Conference paper Open Access

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ PŘIPOJITELNOSTI VÝROBEN S AUTONOMNÍMI REGULAČNÍMI CHARAKTERISTIKAMI NA HLADINĚ NN

Jan Švec, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Kůla

Příspěvek analyzuje možnosti zvýšení připojitelnosti výroben do distribučních sítí nn, jestliže mají tyto výrobny aktivní autonomní regulační charakteristiky Q (U), P (U). Je provedeno srovnání reálného chování regulačních charakteristik se zjednodušeným přístupem k výpočtu. Na základě teoretického rozboru je kvantifikován
potenciál navýšení vypočteného připojitelného výkonu pro konkrétní distribuční sítě z projektu InterFlex i pro typové vývody nn dle NAP SG. Analyzován je vliv elektrických parametrů vývodů na zvýšení připojitelnosti a srovnání přetoků jalového výkonu do sítí vn v případě skutečného chování a zjednodušeného výpočtu.

Files (845.0 kB)
Name Size
CK CIRED 2018_s4_06.pdf
md5:60bbfc46b2a219959b3c594cb4a4e98e
845.0 kB Download
129
77
views
downloads
All versions This version
Views 129129
Downloads 7777
Data volume 65.1 MB65.1 MB
Unique views 118118
Unique downloads 6969

Share

Cite as