Project deliverable Open Access

Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR

Radim Polčák; Leoš Ševčík; Michal Koščík; Jakub Klodwig; Petr Holub

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů klade na vysoké školy a veřejné výzkumné instituce značné nároky po materiální i organizační stránce. Publikace je zaměřena na ochranu soukromí a osobních údajů
v oblasti výzkumu. Hlavním účelem této publikace je poskytnout metodickou podporu pro výzkumné organizace, etické komise i jednotlivé výzkumníky.

Publikace záměrně nepokrývá ochranu osobních údajů v oblastech vysokých škol, jakými jsou kupříkladu studijní či personální agenda, a to z důvodu snahy o co nejpřehledněji zpracovaný, úzce zaměřený text. Zpracování osobních dat pro vědecké účely je poměrně specifickou problematikou, které se i v rámci GDPR dostává zvláštního zřetele. Publikace identifikuje ustanovení obecného nařízení (GDPR), která jsou relevantní pro oblast výzkumu a podává jejich koncentrovaný výklad ve vztahu k výzkumným činnostem. Díky prvním dvěma kapitolám je publikace přístupná i pro osoby, které doposud nejsou obeznámeny s regulací v oblasti ochrany osobních údajů. Pro čtenáře s pokročilou znalostí je určen zejména výklad následujících kapitol. Snahou autorského je poskytnout metodickou podporu zejména vedoucím výzkumných týmů, při plánování a realizaci výzkumných projektů a navazujících procesech správy výzkumných dat.

Tato příručka vznikla v rámci Centrální rozvojového projektu VŠ zaměřujícího se na podporu konzistentní implementace GDPR v prostředí českých veřejných vysokých škol a klade si za cíl poskytnout vodítka
pro korektní implementaci GDPR s maximálním využitím výjimek a možností, které jsou pro vědecké účely a akademický projev k dispozici.

Text odráží právní stav k 31.12.2018.

Files (3.3 MB)
Name Size
gdpr-sci-data-brochure.pdf
md5:22b6072d43df82b6cbba236bf0afa4af
3.3 MB Download
998
1,852
views
downloads
All versions This version
Views 998766
Downloads 1,852889
Data volume 6.0 GB2.9 GB
Unique views 898694
Unique downloads 1,654790

Share

Cite as