Journal article Open Access

Overzicht van de voornaamste V.O.B.o.W.-activiteiten in 1985

Rogge, M.; De Cock, S.

In 1985 ondernam de V.O.B.o.W. in samenwerking met de provinciale overheid, de gemeente Avelgem en de K.U.L.-Campus Kortrijk, opgravingen te Kooigem, Kerkhove en Zerkegem. In het werklokaal te Avelgem Waarmaarde werd bovendien werk gemaakt van de restauratie van een collectie aardewerk, afkomstig uit sites, die tijdens de voorbije jaren door de vereniging zijn opgegraven. Tevens werd de verwerking van de ve1dplannen en van het vondstenmateriaal verder gezet. Uit onderstaand verslag mag blijken dat de opgravingen zeer vruchtbare resultaten hebben opgeleverd.

43
29
views
downloads
All versions This version
Views 4343
Downloads 2929
Data volume 32.6 MB32.6 MB
Unique views 3838
Unique downloads 2828

Share

Cite as