Journal article Open Access

Overzicht van de voornaamste V.O.B.o.W.-activiteiten in 1985

Rogge, M.; De Cock, S.

In 1985 ondernam de V.O.B.o.W. in samenwerking met de provinciale overheid, de gemeente Avelgem en de K.U.L.-Campus Kortrijk, opgravingen te Kooigem, Kerkhove en Zerkegem. In het werklokaal te Avelgem Waarmaarde werd bovendien werk gemaakt van de restauratie van een collectie aardewerk, afkomstig uit sites, die tijdens de voorbije jaren door de vereniging zijn opgegraven. Tevens werd de verwerking van de ve1dplannen en van het vondstenmateriaal verder gezet. Uit onderstaand verslag mag blijken dat de opgravingen zeer vruchtbare resultaten hebben opgeleverd.

3
0
views
downloads
All versions This version
Views 33
Downloads 00
Data volume 0 Bytes0 Bytes
Unique views 33
Unique downloads 00

Share

Cite as