Software Open Access

niche_vlaanderen 1.0

Johan Van de Wauw; Dries Adriaens; Cécile Herr; Stijn Van Hoey

NICHE Vlaanderen (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is a hydro-ecological model that predicts the potential occurrence of (ground)water-dependent vegetation types in an area based on information about the (abiotic) site conditions. NICHE Vlaanderen can be used to evaluate the impact of changes in the water management to groundwater-dependent vegetation.

The model is based on a number of location factors that are important for the vegetation: soil type, hydrology, nutrient availability and acidity. Based on calculated abiotic properties of the location NICHE Vlaanderen determines whether certain vegetation types can develop. An additional flooding module allows the user to test whether the predicted vegetations are compatible with a particular flooding regime.

This project is a redevelopment of an existing ArcGIS plugin in Python, without external non-open source dependencies.

--

NICHE Vlaanderen (Nature Impact Assessment of Changes in Hydro-Ecological Systems) is een hydro-ecologisch model dat de potenties voor (grond)waterafhankelijke vegetatietypes in een gebied berekent op basis van informatie over de (abiotische) standplaatscondities. NICHE Vlaanderen kan ingezet worden om de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op grondwaterafhankelijke vegetaties te evalueren.

Het model is gebaseerd op een aantal voor de vegetatie bepalende standplaatsfactoren: bodemtype, hydrologie, voedselrijkdom en zuurgraad. Op grond van de berekende abiotische kenmerken van de standplaats bepaalt NICHE Vlaanderen of bepaalde vegetatietypes zich al dan niet kunnen ontwikkelen. Met een bijkomende overstromingsmodule kunnen de potenties verder getoetst worden aan de compatibiliteit met een bepaald overstromingsregime.

Dit project is een herontwikkeling van een bestaande ArcGIS plugin in Python, zonder externe non-open source dependencies.

Files (840.7 kB)
Name Size
inbo/niche_vlaanderen-1.0.zip
md5:695b724cc4345f49655a0b861b3ece9d
840.7 kB Download
138
20
views
downloads
All versions This version
Views 13869
Downloads 2020
Data volume 16.8 MB16.8 MB
Unique views 12063
Unique downloads 1313

Share

Cite as