There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Pensée afro-caribéenne et (psycho)traumatismes de l'esclavage et de la colonisation

Blanc; Madhère

Les chapitres de ce livre sont tirés du premier Festival de psychologie africaine organisé par l’Association Sikotwomatis ak Afrikanite (SITWOMAFRIKA), un Institut de recherche sur les traumatismes de l’esclavage et la psychologie africaine, en partenariat avec l’Institut de Recherches et d’Études Africaines de l’Université d’État d’Haïti,  à Port-au-Prince du 27 au 29 mai 2016. Ce livre cherche à nourrir la réflexion sur la place de l’histoire de l’esclavage dans le développement psychosocial des pays colonisés et sur l’incapacité de la psychologie occidentale à comprendre les personnes de culture africaine dans toutes leurs dimensions. Il vise aussi à faire (ré)-émerger ou à promouvoir des paradigmes théoriques, des outils, des techniques et méthodes thérapeutiques alimentés par la vision du monde cosmocentrique africaine.

Rezime : Chapit ki nan liv sa baze dirèkteman sou premye Festival Entènasyonal Sikoloji Afriken. Se Asosyasyon  Sikotwomatis ak Afrikanite (SITWOMAFRIKA), yon Enstiti Rechèch sou Twomatis Lesklavaj ak Sikoloji Afriken ki òganize festival sa a, soti 27 pou rive 29 me 2016 nan Pòtoprens, nan tèt kole ak Enstiti Rechèch ak Etid Afriken ann Ayiti (IERAH/ISERSS) nan Inivèsite Leta d Ayiti. Liv sa ap ede nou chache limyè sou twoma ki soti depi tan lakoloni e ki rive gen konsekans sikososyal rive jounen jodi a sou sivivan yo.

Epi l ap tou fouye zo nan kalalou pou montre ak ki difikilte sikoloji ki santre sou kilti loksidan ap konfwonte, nan fason li konprann sikoloji pèp ki soti ann Afrik. Ak liv sa, nou swete rive fè konprann enpòtans pou nou sèvi ak apwòch sa a tou nan fason nou konprann fenomèn lespri e nan fason n ap bay swen pou sante mantal.

Titre en créole : Toubiyon Twoma Lesklavaj ak Kolonizasyon: Dangoyaj Panse Afwo-Karayibeyen
390
3,196
views
downloads
All versions This version
Views 390235
Downloads 3,1961,625
Data volume 17.4 GB8.8 GB
Unique views 343217
Unique downloads 2,6041,230

Share

Cite as