Technogenic and ecological safety

New upload

CommunityTechnogenic and ecological safety

Видання засноване у березні 2017 року.

Включене до переліку видань ВАК України
(наказ № 1413 від 24.10.2017 р.).

ISSN (Print) 2522-1892
ISSN (Online) 2522-1930

Метою науково-технічного журналу «Техногенно-екологічна безпека» є надання можливості вченим, докторантам, аспірантам (ад’юнктам) та фахівцям публікувати свої експериментальні і теоретичні дослідження в області науки, техніки і технологій спрямовані на забезпечення техногенної та екологічної безпеки (технічні науки). Науково-технічний журнал являє собою передову платформу для фахівців в області науки і техніки.
Журнал «Техногенно-екологічна безпека» публікує оригінальні статті досліджень і підтримує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, забезпечує дослідникам доступ до них без фінансових і технічних бар'єрів.
Основне завдання журналу – стати джерелом високоякісних досліджень з усього світу.
Журнал науково-технічних досліджень публікує статті по таким напрямкам:
– розробка й пошук раціональних форм управління екологічною безпекою;
– оцінка й прогнозування впливу техногенного забруднення на навколишнє природне середовище й здоров’я людини;
– створення екологічно безпечних технологічних процесів й устаткування, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів й додержання нормативів шкідливих впливів на довкілля;
– розробка й впровадження біохімічних та хіміко-технологічних продуктів, процесів і систем для забезпечення умов техногенно-екологічної безпеки;
– розробка систем екологічного моніторингу, технічних засобів контролю за станом навколишнього природного середовища та оцінці техногенно-екологічної безпеки регіонів й окремих екосистем;
– розробка й обґрунтування заходів для поліпшення екологічної обстановки промислово-навантажених регіонів;
– розробка й обґрунтування раціональних методів поводження з відходами різного генезису.

Періодичність: два випуски на рік.


Curated by:
NNVC_JTEB
Curation policy:

Addition of an article and a journal is allowed only to members of the editorial board of the scientific and technical journal "TECHNOGENIC AND ECOLOGICAL SAFETY"

Created:
February 21, 2018
Harvesting API:
OAI-PMH Interface

Want your upload to appear in this community?

  • Click the button above to upload a record directly to this community.
    To add one of your existing records to the community, edit the record, add this community under the "Communities" section, save, and finally publish.
  • The community curator will then be notified to either accept or reject your upload (see community curation policy below).
  • If your upload is rejected by the curator, it will still be available on Zenodo, just not in this community.