Published September 7, 2023 | Version v1
Conference paper Open

Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân và một vài gợi ý triển khai

  • 1. InOER

Description

Ngày 17/04/2023, chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP[1] về ‘Bảo vệ dữ liệu cá nhân’, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2023. Đây là hành lang pháp lý quan trọng nhằm quy định chặt chẽ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu đối với các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân trong không gian mạng tại Việt Nam. Vấn đề là triển khai nó như thế nào?

Notes

Bài viết dành cho hội thảo với chủ đề 'WAI!' tại sự kiện Security Bootcamp 2023, diễn ra trong các ngày 08-10/09/2023 tại Đà Nẵng

Files

NĐ_13-2023_GDPR_VN_Vi.pdf

Files (632.6 kB)

Name Size Download all
md5:45c84bf30cbd7ac7d0a383d89c280a6f
632.6 kB Preview Download